Navigointivalikko

liikenne-luvat-liittymät-ingressi

Liittymät   

Milloin tarvitsen liittymäluvan ELY-keskukselta?

ELY-keskus myöntää liittymäluvat maanteille. Tarvitset liittymäluvan

 • uuden liittymän rakentamiseen
 • liittymän siirtämiseen
 • liittymän muuttamiseen, esimerkiksi parantamiseen tai laajentamiseen
 • liittymän käyttötarkoituksen muuttamiseen
 • moottorikelkkareitin tai -uran ylityskohtaa varten

Tietyissä tapauksissa ei tarvita varsinaista liittymälupaa. Hae tällöin ohjetta liittymän rakentamiseksi samaan tapaan kuin liittymälupaa. Tämä menettely koskee esimerkiksi maantien sivuojan ylittämiseen käytettäviä maa- ja metsätalousliittymiä, joiden jatkeeksi ei rakenneta tietä, sekä maantielle asemakaavassa osoitettuja liittymiä.

Miten haen liittymälupaa?

Hae lupaa täyttämällä liittymälupahakemus. Suosittelemme sähköisen asioinnin käyttämistä. Sähköinen asiointi vaatii tunnistautumisen pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Tarvittaessa voit myös käyttää sähköistä hakemuslomaketta tai voit tulostaa lomakkeen ja toimittaa sen joko sähköpostilla kirjaamo.pirkanmaa(a)ely-keskus.fi tai postitse osoitteeseen Pirkanmaan ELY-keskus, Kirjaamo, PL 297, 33101 Tampere. Lähetä hakemus liittymän sijaintikunnasta riippumatta Pirkanmaan ELY-keskukseen.

Sähköisellä hakemuslomakkeella haettaessa huomioitavaa: Jos täydennät hakemustasi myöhemmin, älä täytä uutta hakemuslomaketta. Lähetä täydennyksesi sähköpostilla osoitteeseen liittymat(at)ely-keskus.fi. Kirjoita sähköpostiviestin aihekenttään hakijan nimi, kunta ja tienumero.

Mitä liitteitä tarvitaan?

Hakemukseen tulee liittää:

 • liittymän paikka kartalla (1:20 000)
 • asemapiirros tai vastaava kiinteistöä koskeva suunnitelma, josta ilmenee liittymän tarkka sijainti
 • selvitys muista tieyhteyden järjestämismahdollisuuksista kiinteistölle
 • maanomistajan kirjallinen suostumus, jos liittymäluvan hakija ei ole kiinteistön omistaja
  • mikäli liittymän kohdalla on Maanmittauslaitoksen muodostama tieoikeus, tarvitaan maanomistajan suostumuksen sijaan osoitus tieoikeudesta
 • ote kunnassa vahvistetusta asema-, yleis- tai osayleiskaavasta, mikäli sellainen on liittymäpaikalla voimassa, tai ote kaavaluonnoksesta. Otteen saat kunnasta.

Kun liittymäluvan tarve liittyy rakentamishankkeeseen, tarvitaan lupahakemuksen liitteeksi lisäksi:

 • kopio tienpitäjän naapurin kuulemislausunnosta silloin, kun kiinteistö, jolle rakennetaan, rajoittuu maantiehen. Lisätietoa naapurin kuulemisesta löytyy internet-sivuiltamme
 • osoitus kiinteistön rakennusoikeudesta (rakennuslupa, suunnittelutarveratkaisu, asemakaava, muu selvitys). Osoituksen saat kunnasta

Käsittelyaika ja maksut

Hakemuksen käsittelyaika on noin kahdeksan viikkoa.

Lupapäätöksen hinta määräytyy liittymän käyttötarkoituksen mukaan:

 • Maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoitetun tien liittymä, lomakiinteistön liittymä, asuinkiinteistön liittymä 200 euroa.
 • Elinkeinon harjoittamiseen tarkoitettu liittymä 400 euroa
 • Moottorikelkkailureitin tai -uran ylityskohdan lupa 200 euroa
 • Kielteisestä päätöksestä veloitetaan käsittelymaksuna 50 euroa
 • Liittymän rakentamisohje on maksuton

Mitkä ovat luvan myöntämisen edellytykset?

 • liittymä on tarpeen kiinteistön käyttämiseksi, eikä muuta kulkua ole järjestettävissä.
 • liittymän sijainti täyttää liikenneturvallisuudelle asetetut vaatimukset. Lisätietoa löydät kohdasta "muuta tietoa liittymäluvasta".

Muuta tietoa liittymäluvasta

Liittymä on voitava havaita riittävän etäältä ja liikenneturvallisuuden edellyttämät liittymisnäkemät molempiin suuntiin täyttävät niille asetetut vaatimukset:

 • tiellä, jonka nopeusrajoitus on 50 km/h, liittymisnäkemä on normaalisti 105 m molempiin suuntiin
 • tiellä, jonka nopeusrajoitus on 80 km/h, liittymisnäkemä on normaalisti 200 m molempiin suuntiin
 • tiellä, jonka nopeusrajoitus on 100 km/h, liittymisnäkemä on normaalisti 270 m molempiin suuntiin

Liittymien vähimmäisvälimatkat ja enimmäistiheydet määrittyvät tien luokan, nopeustason ja maankäytöllisten tekijöiden perusteella.

Lupapäätöksessä esitetylle voimassaoloajalle voidaan myöntää perustellusta syystä yksi maksuton jatkoaika. Jatkoajan pituus harkitaan tapauskohtaisesti. Pyyntö jatkoajasta tulee tehdä kirjallisesti luvan voimassaoloaikana eikä lupaan tehdä muita muutoksia. Muut muutospyynnöt käsitellään uutena lupahakemuksena.

Toisinaan liittymälle voidaan myöntää ainoastaan tilapäinen lupa. Tilapäisen liittymäluvan voimassaoloaika on pääsääntöisesti enintään kaksi vuotta.

Moottori-, moottoriliikenne- ja runkoverkkoon kuuluville teille liittyminen ratkaistaan tiesuunnitelmassa, eli niille ei myönnetä liittymälupia.

Liittymälupa sekä liittymän rakentamisohje sisältävät luvan tiealueella työskentelyyn.

Liittymälupahakemusten käsittelyajat vaihtelevat huomattavasti lupahakemusmääristä riippuen. Talviaikaan saapuneiden hakemusten käsittelyaika on keskimäärin lyhyempi kuin kesän ruuhka-aikaan saapuneiden. Käsittelyn kannalta tarpeellisten liitteiden puuttuminen hakemukselta pidentää yksittäisen hakemuksen käsittelyaikaa, koska liitteitä joudutaan pyytämään erikseen.


Alueellista tietoa


TIETOA ALUEELTA

Liittymät   

Milloin tarvitsen liittymäluvan ELY-keskukselta?

ELY-keskus myöntää liittymäluvat maanteille. Tarvitset liittymäluvan

 • uuden liittymän rakentamiseen
 • liittymän siirtämiseen
 • liittymän muuttamiseen, esimerkiksi parantamiseen tai laajentamiseen
 • liittymän käyttötarkoituksen muuttamiseen
 • moottorikelkkareitin tai -uran ylityskohtaa varten

Tietyissä tapauksissa ei tarvita varsinaista liittymälupaa. Hae tällöin ohjetta liittymän rakentamiseksi samaan tapaan kuin liittymälupaa. Tämä menettely koskee esimerkiksi maantien sivuojan ylittämiseen käytettäviä maa- ja metsätalousliittymiä, joiden jatkeeksi ei rakenneta tietä, sekä maantielle asemakaavassa osoitettuja liittymiä.

Miten haen liittymälupaa?

Hae lupaa täyttämällä liittymälupahakemus. Suosittelemme sähköisen asioinnin käyttämistä. Sähköinen asiointi vaatii tunnistautumisen pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Tarvittaessa voit myös käyttää sähköistä hakemuslomaketta tai voit tulostaa lomakkeen ja toimittaa sen joko sähköpostilla kirjaamo.pirkanmaa(a)ely-keskus.fi tai postitse osoitteeseen Pirkanmaan ELY-keskus, Kirjaamo, PL 297, 33101 Tampere. Lähetä hakemus liittymän sijaintikunnasta riippumatta Pirkanmaan ELY-keskukseen.

Sähköisellä hakemuslomakkeella haettaessa huomioitavaa: Jos täydennät hakemustasi myöhemmin, älä täytä uutta hakemuslomaketta. Lähetä täydennyksesi sähköpostilla osoitteeseen liittymat(at)ely-keskus.fi. Kirjoita sähköpostiviestin aihekenttään hakijan nimi, kunta ja tienumero.

Mitä liitteitä tarvitaan?

Hakemukseen tulee liittää:

 • liittymän paikka kartalla (1:20 000)
 • asemapiirros tai vastaava kiinteistöä koskeva suunnitelma, josta ilmenee liittymän tarkka sijainti
 • selvitys muista tieyhteyden järjestämismahdollisuuksista kiinteistölle
 • maanomistajan kirjallinen suostumus, jos liittymäluvan hakija ei ole kiinteistön omistaja
  • mikäli liittymän kohdalla on Maanmittauslaitoksen muodostama tieoikeus, tarvitaan maanomistajan suostumuksen sijaan osoitus tieoikeudesta
 • ote kunnassa vahvistetusta asema-, yleis- tai osayleiskaavasta, mikäli sellainen on liittymäpaikalla voimassa, tai ote kaavaluonnoksesta. Otteen saat kunnasta.

Kun liittymäluvan tarve liittyy rakentamishankkeeseen, tarvitaan lupahakemuksen liitteeksi lisäksi:

 • kopio tienpitäjän naapurin kuulemislausunnosta silloin, kun kiinteistö, jolle rakennetaan, rajoittuu maantiehen. Lisätietoa naapurin kuulemisesta löytyy internet-sivuiltamme
 • osoitus kiinteistön rakennusoikeudesta (rakennuslupa, suunnittelutarveratkaisu, asemakaava, muu selvitys). Osoituksen saat kunnasta

Käsittelyaika ja maksut

Hakemuksen käsittelyaika on noin kahdeksan viikkoa.

Lupapäätöksen hinta määräytyy liittymän käyttötarkoituksen mukaan:

 • Maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoitetun tien liittymä, lomakiinteistön liittymä, asuinkiinteistön liittymä 200 euroa.
 • Elinkeinon harjoittamiseen tarkoitettu liittymä 400 euroa
 • Moottorikelkkailureitin tai -uran ylityskohdan lupa 200 euroa
 • Kielteisestä päätöksestä veloitetaan käsittelymaksuna 50 euroa
 • Liittymän rakentamisohje on maksuton

Mitkä ovat luvan myöntämisen edellytykset?

 • liittymä on tarpeen kiinteistön käyttämiseksi, eikä muuta kulkua ole järjestettävissä.
 • liittymän sijainti täyttää liikenneturvallisuudelle asetetut vaatimukset. Lisätietoa löydät kohdasta "muuta tietoa liittymäluvasta".

Muuta tietoa liittymäluvasta

Liittymä on voitava havaita riittävän etäältä ja liikenneturvallisuuden edellyttämät liittymisnäkemät molempiin suuntiin täyttävät niille asetetut vaatimukset:

 • tiellä, jonka nopeusrajoitus on 50 km/h, liittymisnäkemä on normaalisti 105 m molempiin suuntiin
 • tiellä, jonka nopeusrajoitus on 80 km/h, liittymisnäkemä on normaalisti 200 m molempiin suuntiin
 • tiellä, jonka nopeusrajoitus on 100 km/h, liittymisnäkemä on normaalisti 270 m molempiin suuntiin

Liittymien vähimmäisvälimatkat ja enimmäistiheydet määrittyvät tien luokan, nopeustason ja maankäytöllisten tekijöiden perusteella.

Lupapäätöksessä esitetylle voimassaoloajalle voidaan myöntää perustellusta syystä yksi maksuton jatkoaika. Jatkoajan pituus harkitaan tapauskohtaisesti. Pyyntö jatkoajasta tulee tehdä kirjallisesti luvan voimassaoloaikana eikä lupaan tehdä muita muutoksia. Muut muutospyynnöt käsitellään uutena lupahakemuksena.

Toisinaan liittymälle voidaan myöntää ainoastaan tilapäinen lupa. Tilapäisen liittymäluvan voimassaoloaika on pääsääntöisesti enintään kaksi vuotta.

Moottori-, moottoriliikenne- ja runkoverkkoon kuuluville teille liittyminen ratkaistaan tiesuunnitelmassa, eli niille ei myönnetä liittymälupia.

Liittymälupa sekä liittymän rakentamisohje sisältävät luvan tiealueella työskentelyyn.

Liittymälupahakemusten käsittelyajat vaihtelevat huomattavasti lupahakemusmääristä riippuen. Talviaikaan saapuneiden hakemusten käsittelyaika on keskimäärin lyhyempi kuin kesän ruuhka-aikaan saapuneiden. Käsittelyn kannalta tarpeellisten liitteiden puuttuminen hakemukselta pidentää yksittäisen hakemuksen käsittelyaikaa, koska liitteitä joudutaan pyytämään erikseen.