Navigointivalikko

Tilastot ja raportit-ingressi

Tilastot ja raportit

ELY-keskukset julkaisevat joukkoliikennettä koskevia tilastoja ja raportteja.

  • kuntien kuljetuskustannuksista
  • joukkoliikenteen alueellisista tai paikallisista järjestämistavoista
  • joukkoliikenteen palvelutasosta
  • osto- ja käyttöoikeussopimusliikenteen (PSA-liikenteen) reiteistä, sopimuskumppaneista, korvauksista ja sopimusten voimassaoloajasta sekä hintavelvoitteista.

Alueellista tietoa


TIETOA ALUEELTA

Tilastot ja raportit-Lappi

 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:r 1370/2007 7 artiklan 1. kohdan mukaiset yhdistelmäraportit

Alla olevat raportit perustuvat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (N:o 1370/2007 palvelusopimusasetus) 7 artiklan 1. kohtaan, jonka mukaisesti: "Toimivaltaisen viranomaisen on julkaistava kerran vuodessa yhdistelmäraportti, jossa selostetaan sen toimivaltaan kuuluvat julkisen palvelun velvoitteet, valitut julkisen liikenteen harjoittajat sekä korvaukset, joita niille on maksettu, ja yksinoikeudet, joita niille on myönnetty korvauksena julkisen palvelun velvoitteiden täyttämisestä."

Lapin ELY-keskuksen raportit löytyvät alla olevien linkkien alta.

muualla verkossa