Navigointivalikko

 

Avaa chat-ikkuna
Valtionavustukset-ingressi

Valtionavustukset

Kunnille valtionavustusta julkisen henkilöliikenteen palvelujen ostoihin ja kehittämiseen

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset myöntävät hakemuksesta valtionavustuksia julkisen henkilöliikenteen palvelujen ostoihin ja kehittämiseen alueensa kunnille. Valtionavustusta voidaan myöntää liikenteen palveluista annetun lain (320/2017) perusteella palvelusopimusasetuksen mukaisen liikenteen ostoihin ja hintavelvoitteesta maksettavaan korvaukseen sekä liikenteen palvelujen suunnitteluun, kehittämiseen tai kokeiluhankkeisiin, esimerkiksi alueellisen joukkoliikennesuunnitelman laatimiseen, joukkoliikenteen palvelujen ja infrastruktuurin kehittämissuunnitelmaan tai joukkoliikennekokeiluun.

Avustukset ovat harkinnanvaraisia ja myönnetään liikenne- ja viestintäministeriön ELY-keskuksille osoittaman määrärahan puitteissa. Valtionavustusta palvelusopimusasetuksen mukaisen liikennepalvelun hankintaan ja hintavelvoitteen korvaamiseen haetaan hakuohjeen mukaisesti kyseisen vuoden kustannuksiin.

Valtionavustuksessa hyväksyttäviä kustannuksia ovat liikennepalvelun hankinnasta hakijalle aiheutuvat nettokustannukset. Hintavelvoitteen korvauksissa hyväksyttäviä kustannuksia ovat hyväksyttävien lipputuotteiden korvaamisesta hakijalle aiheutuvat kustannukset. Liikennepalvelut tulee hankkia kilpailuttamalla hankintasäädösten mukaisesti, mutta jos kyseessä on ilman tarjouskilpailua tehty hankinta, hyväksyttäviä ovat palvelusopimusasetuksessa määritellyt nettokustannukset. Hintavelvoitteen korvauksia ei voi kohdistua markkinaehtoiseen liikenteeseen.

Kehittämishankkeiden on oltava ajallisesti rajattuja ja hankkeen tulosten tulee olla julkisia. Hankkeet voivat olla yksi- tai monivuotisia. ELY-keskus päättää kuitenkin avustuksesta vuosittain ELY-keskukselle osoitettavan hakemuksen ja käytettävissä olevan määrärahan puitteissa. Hankkeet on pyrittävä toteuttamaan yhteiskunnan kannalta edullisimmalla tavalla. Ne on tarvittaessa kilpailutettava noudattaen lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016).

Hakeminen ja ohjeet

Hakuohje (pdf)

Sähköinen asiointi (Aluehallinnon asiointipalvelu)

Hakemuksen voi tallentaa luonnoksena ja palata myöhemmin jatkamaan sitä. Asiointipalvelussa avustusprosessi etenee eri vaiheissaan sujuvasti ja asiakas voi seurata asioidensa etenemistä asiointipalvelun työpöydällä. Asiointipalvelussa käytetään vahvaa tunnistautumista. Asiointipalveluun pääset linkistä:

Aluehallinnon asiointipalvelu (ahtp.fi)

Tutustu tarvittaessa sähköisen asioinnin ohjeeseen:

Sähköisen asioinnin ohje (pdf)

Valitse asiointipalvelussa "Liikenteen palvelut" ja sen alta hakemustyyppi "Valtionavustushakemus julkisen henkilöliikenteen palveluihin". Paina sen jälkeen vihreää VALITSE-painiketta.

Avustuksen maksaminen

ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus) käsittelee julkisen henkilöliikenteen palveluihin myönnettyjen valtionavustusten maksatushakemukset.

Mikäli avustusta on haettu sähköisesti aluehallinnon asiointipalvelun kautta, jätä maksatushakemus liitteineen asiointipalvelussa maksatukset -välilehden kautta.

Jos olet hakenut avustusta tulostettavalla lomakkeella, toimita maksatushakemus ELY-keskuksen yleisen asiointilomakkeen liitteenä ELY-keskuksen kirjaamoon tai KEHA-keskuksen maksatusyksikköön. Lisätietoa maksatuksen hakemisesta ja tarvittavat lomakkeet löydät KEHA-keskuksen verkkosivuilta.

Hae maksatusta – liikenne (keha-keskus.fi)


Alueellista tietoa


Päivitetty: 01.02.2024