Lapin maahanmuuttostrategia 2030+

 Lapin maahanmuuttostrategia edistää:
Musta ympyrä maahanmuuttaneiden kotoutumista ja työllistymistä
Musta ympyrätyö- ja koulutusperusteista maahanmuuttoa
Musta ympyrä osaavan työvoiman saatavuutta
Musta ympyrä työelämän monimuotoisuutta sekä
Musta ympyrä hyviä väestösuhteita ja yhdenvertaisuutta.

Maahanmuuttaneilla tarkoitetaan kaikkia Lappiin muuttaneita eli
Musta ympyrä työ-, koulutus- ja perheperusteisesti maahan tulleita
Musta ympyräkansainvälistä ja tilapäistä suojelua saavia sekä
Musta ympyrä turvapaikanhakijoita.

Strategia on yhteistä työtä - näin strategiatyö eteni

Lapin maahanmuuttostrategia 2030+ laaditiin laajassa lappilaisessa yhteistyössä vuonna 2022. Strategiatyö pohjautuu kattavalle tietoaineistolle, jota käsiteltiin yhteisissä työpajoissa. Lapissa asuvat maahanmuuttaneet osallistuivat strategiatyöhön ja yhteisen vision määrittelyyn. Maahanmuuttaneiden omat kokemukset ja ajatukset olivat keskeisessä roolissa strategian sisältöjä työstettäessä. Strategiatyöhön sisältyi lukuisia työpajoja ja keskustelutilaisuuksia. Lisäksi strategiatyöhön pystyi osallistumaan vastaamalla sähköiseen kyselyyn sekä  vastaamalla avoimeen lausuntopyyntöön.

Strategian laadinnan tukena oli avoimella hankintamenettelyllä valittu palveluntuottaja, joka vastasi strategiatyön käytännön toteutuksesta.

Tutustu myös strategian julkistustilaisuuteen!

 

Päivitetty: 19.05.2023