ELY-keskuksen ja TE-toimiston strategiset painotukset Lapissa

Lapin ELY-keskuksen aluekehittämisen keskeiset tavoitteet on kirjattu hallituskausikohtaiseen strategiseen tulossopimukseen. Se perustuu ohjaavien hallinnonalojen yhdessä laatimaan strategia-asiakirjaan sekä Lapin maakuntasuunnitelmaan sekä maakuntaohjelmaan ja sen toteuttamissuunnitelmaan. Lapin ELY-keskus toteuttaa siis strategia-asiakirjan kansallisia linjauksia ottaen huomioon oman alueen erityispiirteet ja olosuhteet.

Lapin ELY-keskuksen toiminnan vaikuttavuus kohdistuu alueen elinvoimaisuuteen, elinkeinoelämän menestystekijöihin sekä väestön hyvinvointiin. Toiminnan strategiset painotukset on jaoteltu kolmeen tavoitekokonaisuuteen:

  • Monipuolinen, kansainvälinen ja kilpailukykyinen elinkeinoelämä
  • Hyvä ja monimuotoinen ympäristö
  • Korkea työllisyys ja työnantajien tarpeita vastaava osaaminen

Lapin ELY-keskuksen tulosohjaukseen liittyvät strategiset ja toiminnalliset tulossuunnitelmat löytyvät Suunnittelun ja seurannan asiakirjat -sivulta.

Maakunnalliset strategiat ja ohjelmat

Lapin ELY-keskus tekee laajasti yhteistyötä Lapin alueen toimijoiden kanssa. Lapin maahanmuuttostrategiasta ja Osaavan työvoiman saatavuudesta on omat alasivunsa aluekehittäminen-otsikon alapuolella. Maakunnallisia aluekehitysstrategioita ja -ohjelmia löytyy myös Lapin liiton sivuilta.

Päivitetty: 02.11.2023