TTY - Tuottavuutta ja työhyvinvointia -palvelu

Hankkeen tavoitteena on kehittää lappilaisten mikro- ja pk-yritysten toimintaa alati muuttuvassa toimintaympäristössä. Koronakriisi ja Ukrainan sota sekä näiden kerrannaisvaikutukset raaka-aineiden hintojen nousun, kulutuskäyttäytymisen, matkailijavirtojen, ym. osalta haastavat yrityksiä lappilaisessa yrityskentässä. Hankkeen tavoitteena on antaa työvälineitä yrityksille selvitä kriiseistä, löytää liiketoiminnalle mahdollisia uusia suuntia, markkinoita, tuote- ja palveluaihioita uuteen markkinatilanteeseen. Kehittämistyön periaatteena on työyhteisölähtöinen yhteiskehittäminen, jolloin yrityksistä toiminnan uudelleen suuntaamiseen osallistuu lähtökohtaisesti laajempi toimijajoukko.

Koronakriisin aikana yrittäjien ja työntekijöiden voimavarat ovat keskittyneet selviytymiseen ja siten uuden toiminnan kehittäminen, innovointi on kärsinyt. Yrityksissä omat voimavarat kehittämisaskelten ottoon on monissa tapauksessa käytetty.

Hankkeen toimenpiteet

Hankkeen toimenpiteet keskittyvät yrityksille suunnattujen asiantuntijapalveluiden tuottamiseen sekä yritysten ohjaamiseen hankkeen palveluihin ja eteenpäin jatkopalveluihin, kuten Kehpa:t, muut ELY:n palvelut, hankkeet, jne. Hankkeen aikana tavoitetaan 60 lappilaista yritystä, joille tarjotaan asiantuntija-apua mm:

-    prosessien uudelleen suunnittelua ja uusia asiakassegmenttejä
-    rekrytointiosaamiseen liittyvät asiat, kuten työnantajakuva
-    digitaalisten asiakaspolkujen parempi hallinta
-    yrittäjien työhyvinvointi
-    vihreän siirtymän mukana tuomat haasteet ja mahdollisuudet

Toiminta-aika

Hankkeen toiminta-aika on 1.8.2022 - 31.10.2023.  

Lisätietoja

"TTY - Tuottavuutta ja työhyvinvointia -palvelu" -hankkeen projektipäällikkö Olli Lehtoniemi tai projektisuunnittelija Marjaana Hämäläinen, Työllisyys-, yrittäjyys-, osaaminen- ja maahanmuuttoyksikkö

 

Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logo Euroopan sosiaalirahasto logo

Päivitetty: 12.08.2022