Arvokkaat vesistömme (Our Precious transboundary waters) -hanke

Vene tyynen vesistön rannassa.

Arvokkaat vesistömme (Our Precious transboundary waters) -hanke on saanut alkunsa Suomalais-norjalaisen rajavesistökomission suosituksista. Interreg Auroran rahoittamassa hankkeessa kehitämme työkaluja, joita tarvitaan Tenon, Näätämöjoen ja Paatsjoen alueiden yhteisessä vesienhoidossa.

Tämä hanke on jatkoa Suomen ja Norjan yhteistyölle, jonka tarkoitus on luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja siten pohjoisessa asuvien ihmisten hyvinvoinnin turvaaminen sekä rajakuntien elinvoimaisuuden edistäminen.

Hanke on jaettu neljään osa-alueeseen:

 1. Kuolan niemimaalla Nikkelin taajamassa sijaitseva kuparia, nikkeliä ja rikkihappoa tuottava Norilsk Nickel -kaivos- ja metalliteollisuusyhtiön sulatto on nyt suljettu. Odotettavissa on, että tämän seurauksena teollisuudesta aiheutuva kuormitus vähenee huomattavasti Venäjän, Norjan ja Suomen raja-alueella. Dokumentoimme vesiympäristön tilan raja-alueella Nikkelin sulaton sulkemishetkellä. Tämä on vertailukohta vuosia myöhemmin tapahtuville havainnoille, kun muutoksia ja luonnon elpymistä tapahtuu.
 2. Käytämme geneettisiä menetelmiä selvittääksemme ihmisen aiheuttamat muutokset ainutlaatuisissa luonnon taimenpopulaatioissa Paatsjoen ja Inarin vesistöalueella. Hankkeessa luotu geneettinen (SNP) -kirjasto käytetään myöhemmin taimenkantojen seurannassa ja suojelussa. 
 3. Luomme yhteisen lohitietokannan Näätämöjoen valuma-alueelle. Siinä yhdistyvät pitkän aikavälin seurantatiedot ja uudet tiedot, jotka tarvitaan vuosittaiseen systemaattiseen lohikantojen tilan arviointiin. Kaiken olemassa olevan tiedon saatavuus molemmin puolin rajaa on perusta lohen suojelua ja hoitoa koskevan kahdenvälisen sopimuksen uusimiselle.
 4. Päivitämme ohjeet matkailijoille ja kalastajille lohiloinen Gyrodactylus salariksen leviämisen estämiseksi. Teemme yhteinen varautumissuunnitelma G.S.:n leviämisen estämiseksi Suomen ja Norjan raja-alueella. Parannamme G.S.:n seuranta eDNA-menetelmällä.

Hanketta koordinoi Lapin ELY-keskus. Yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat:

 • Luonnonvarakeskus
 • Ruokavirasto
 • Tromssan ja Finnmarkin lääninhallitus
 • Norjan ilmantutkimuslaitos
 • Akvaplan-niva
 • Norjan biotalouden tutkimuslaitos
 • Norjan luonnontutkimuslaitos
 • Norjan eläinlääkintätutkimuslaitos
 • Norjan ruokaturvallisuusvirasto 
 • Ruotsin eläinlääkintätutkimuslaitos

Hankkeen kokonaisbudjetti: on noin 1 400 000 euroa, josta Lapin ELY-keskuksen osuus on noin 200 000 euroa.
Toiminta-aika: 2023–2026
Yhteystiedot Lapin ELY-keskuksessa: erikoissuunnittelija Ilona Grekelä, [email protected], p. 029 503 7302

Pääkuva: Helen Andersen

Päivitetty: 13.10.2023