Navigointivalikko
LAP Hankkeet Työhyvinvointia digiajassa Lapin aluepilotti

Työhyvinvointia digiajassa - Lapin aluepilotti

Työ2030 logo

Hankkeen tavoitteena on tukea työelämän uudistamista Lapin alueella. Kehittämistyön toiminnan keskipisteessä on työhyvinvointi.

Työelämävalmennus

Työhyvinvointia digiajassa-hankkeessa pilotoidaan työelämävalmennuspalvelua alueen organisaatioille. Palvelua tarjotaan alueen työyhteisöille tueksi ja avuksi, kun ne kehittävät omia toimintatapojaan ja työhyvinvointia erityisesti toimiessaan digitaalisessa ympäristössä ja hyödyntäessään etätyön mahdollisuuksia. 

Työelämävalmentaja opastaa ja tukee työnantajia ja -tekijöitä esimerkiksi etätyöhön liittyvissä käytännön kysymyksissä ja työhyvinvoinnin ylläpitämisessä. Käytännön kehittämiskohteet voivat liittyä digivälineisiin, etäprosessien johtamiseen, etätyön pelisääntöihin tai työturvallisuuteen kuten ergonomiaa tai tietoturvaan. Hankkeessa toteutetaan kaksi kierrosta työelämävalmennusta, joihin osallistuu 10 Lappilaista työyhteisöä. 

Osana hanketta on toteutettu myös laaja työhyvinvointikysely. Kyselyssä kartoitettiin muun muassa koettua työhyvinvointia, vuorovaikutusta, työhyvinvoinnin ja digitalisaation suhdetta ja ergonomiaa. 

Tutustu kyselyn tulosten yhteenvetoon.

Etänä Lapissa- kampanja

Lapin vetovoimaisuus alueena on voimakkaassa kasvussa. Ihmisiä houkuttelevat Lappiin etenkin luonto, maltilliset asuin- ja elinkustannukset ja rauhallinen elämäntahti. Aluevaikuttavuuden näkökulmasta Lappi tarvitsee uusia työntekijöitä ja uusia tapoja tehdä ja jakaa työtä. Lapin tarjoamat monipuoliset etätyömahdollisuudet ovatkin hyvä tilaisuus yhdistää arki ja työt sekä tutustua Lappiin.  

Digitaalisuus tuo Lapille monipuolisia mahdollisuuksia ja vielä paljolti hyödyntämätöntä potentiaalia houkutella alueelle uutta työvoimaa. Etätyö myös mahdollistaa sen, että laajoissa ja harvaan asutuissa kunnissa voidaan vähentää kunnan sisäisiä pitkiä työmatkoja.  

Pitkien välimatkojen maakunnassa etätyö näyttää kuitenkin tulleen jäädäkseen, ja tarve hyvien käytänteiden jakamiselle ja työhyvinvoinnin huomioimiselle uudessa normaalissa on valtava. Työhyvinvointia digiajassa-hankkeen avulla voimme tukea tätä pidemmän tähtäimen kehittämistyötä.  

Etänä Lapissa kampanja valottaa Lapin monipuolisia etätyöskentelyn mahdollisuuksia. Kampanjan aikana jaetaan etätyön hyviä käytänteitä ja kokemuksia ympäri Lappia. 

Tutustu Lapin etätyöntekijöiden tarinoihin ja inspiroidu. Tervetuloa Lappiin etätöihin, täällä on kattavat palvelut ja fasiliteetit etätyön tekoon sekä neljä vuoden aikaa. 

Osa tarinoista on julkaistu myös Lapin liiton Pito- ja vetovoimainen lappi hankkeessa. 

Hankeinfo

Hankkeen rahoittaa Työterveyslaitos ja se on osa laajempaa TYÖ2030-kokonaisuutta, joka tähtää työelämän uudistamiseen. TYÖ2030-ohjelmassa kehitetään uudenlaisia toimintatapoja työpaikkojen, toimialojen ja asiantuntijoiden kanssa sekä kannustetaan kokeiluihin.

Työhyvinvointia digiajassa- hankkeen tulokset on koottu yhteen. 

 

Lisätietoa

Työ2030-kehittämisohjelma (hyvatyo.ttl.fi)

Ota yhteyttä:
Maria Vuorensola, projektipäällikkö
​​​​sähköposti: [email protected]

Päivitetty: 16.02.2022