Navigointivalikko
LAP Asiakkaat työllisyyden ja soten yhdyspinnoilla

Asiakkaat työllisyyden ja soten yhdyspinnoilla (päättynyt hanke)

Hankkeen tavoitteena on edistää monialaista tukea tarvitsevien henkilöiden työllistymistä kehittämällä palvelu- ja asiantuntijaverkoston yhdyspintoja. Hankkeessa kehitetään ja sovitetaan yhteen monialaisia, verkostomaisia palveluja TYP:n (työllistämistä edistävä monialainen yhteispalvelu) asiakkaiden työllistymiseksi ja koulutukseen suuntautumiseksi.

Hankkeen toimenpiteiden kautta edistetään sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä kuntoutuksen tukea tarvitsevien henkilöiden palvelutarpeiden mukaista ja räätälöityä sekä oikea aikaista palvelua sekä etuuksien saamista oikean toimijatahon kautta. Asiakkaiden palvelupolut ovat vahvoja ja asiakas etenee työllisyyspolulla tavoitteiden mukaisesti. Asiakkaat saavat asiantuntevaa henkilökohtaista tukea työllistymisen prosessin ja työn etsimisen eri vaiheissa.

Esiselvitys

Hanke käynnistettiin laatimalla selvitys asiakkaiden palvelutarpeesta ja olemassa olevista palveluista, hyvistä käytänteistä sekä erilaisten kokeilujen ja kehittämishankkeiden tuloksista. Selvityksessä tuodaan esille yhdyspintoja kuntien, maakunnan ja muiden toimijoiden välillä ja etsitään keinoja asiakaslähtöisen ja joustavan palvelukokonaisuuden luomiseksi.

Toimintaympäristön muutos

Hankkeelle tehtiin muutoshakemus toimintaympäristön muuttuessa maakuntauudistuksen yhteydessä. Työllisyyden kuntakokeilun käynnistyminen, valtakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen ja rakenteiden uudistus tuo mukanaan aluetasollakin uusia ja toivottuja yhteistyön mahdollisuuksia työllisyydenhoidon ja sote-toiminnan yhdyspintaan.

Kohderyhmä

Hankkeen pääkohderyhmänä ovat TYP:n (työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun) työllistymis- tai kouluttautumisvaiheen sekä kuntoutuksen päättymisvaiheen toimijat eri organisaatioissa.

Keskeiset tavoitteet

  1. Verkosto-osaamisen ja yhdessä kehittämisen vahvistaminen osaamisen nostoon tähtäävien toimien kautta
  2. Verkostoissa tapahtuva yhteiskehittäminen ja asiantuntijuuden fasilitointi
  3. Tiedon tuottaminen alueen työllisyyden ja osaamisen noston tueksi ja kehittämistoimenpiteiden eteenpäin viemiseksi

Aikataulu ja rahoitus

Hanke on ESR-rahoitteinen ja sen toteuttamisaika on 1.1.2019-30.6.2022.

​​​​​​Lapin TYP-asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset

Koulutuskokonaisuus: Yhdessä ja monialaisesti asiakkaan parhaaksi

Uutiskirje Live: keskusteluja osatyökykyisten ja monialaista tukea tarvitsevien palveluista

Webinaarien tallenteet ja materiaalit

Muut materiaalit

Tietoa hankkeesta

Päivitetty: 29.05.2023