PROINNO Oy – kohti sujuvampaa ja kannattavampaa työarkea

Proinno auttaa

 • parantamaan kokonaisvaltaisesti liiketoimintaa
 • selkeyttämään työnkuvia ja vastuualueita
 • kehittämään yrityksen työn arjen sujuvuutta ja sen johtamista, joka vahvistaa parempia henkilöstön ja asiakkaiden kokemuksia sekä säästämään kustannuksissa
 • poistamaan turhaa työtä, ratkaisemaan esteitä ja selkiyttämään toimintaa suunnitelmallisesti ja käytännönläheisesti
 • suunnitelmallisuuden ja systemaattisen toiminnan käytännön toteuttamisessa.
 • ottamaan henkilöstön mukaan yrityksen ja toiminnan kehittämiseen 
 • kehittämään nykyisiä palveluja tai luomaan uusia palveluita
 • käynnistämään vastuullista yritys- ja työnantajakuvan rakentamista
 • vastaamaan työelämän haasteisiin, kuten kasvavaan kilpailuun, työntekijöiden ja asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin

Konsultoinnin rakenne 

1. Aloitus, kesto 1 tunti: toiminnan nykytila ja tavoitteet, tarkennetaan kehittämisen kohde ja sovitaan toimintatavoista ja aikatauluista. 

2.-3. Yhdessä työskentely, kesto 2 x 1 tunti: työstämme käytännön toimenpiteitä yhdessä. 

4. Yhteenveto ja seuraavat toimenpiteet, kesto 1 tunti

PROINNOn selkeä toimintamalli auttaa keskittymään oikeisiin asioihin ja asettamaan tavoitteita sekä saavuttamaan ne.

Konsultointi keskittyy käytännön toimiin. Selkeytämme ja tehostamme yrityksesi toimintaa antamalla sinulle toimivia työkaluja sekä ohjausta tarvittavien toimenpiteiden toteuttamiseksi.

Oikopolut

Konsultoinnin teemat

  • Strategia, arvot ja toimintaperiaatteet

  • Tulevaisuuden näkymät ja uudistumiskyky

  • Vastuullinen liiketoiminta, sosiaalinen vastuullisuus, sosiaalinen jalanjälki

  • Arvostava ja eettinen johtaminen ja esimiestyö

  • Tavoitteet, mittarit, edut ja kannustimet

  • Kehittämissuunnitelma

  • Henkilöstöstrategia

  • Henkilöstön ja johdon yhdessä kehittäminen

  • Lähijohtaminen

  • Monimuotoisuuden hyödyntäminen

  • Yrityskulttuurista kilpailuetu

  • Sisäinen markkinointi ja viestintä

  • Kehittämissuunnitelma

  • Rekrytointistrategia

  • Rekrytointiprosessi

  • Osaamisprofiilin määrittely

  • Rekrytointimarkkinoinnin monikanavaiset ja uudet keinot

  • Kehittämissuunnitelma

  • Parannetaan yhdessä yrityksesi palveluprosesseja ja työn tekemisen tapoja (Lean, palvelumuotoilu ja yhteiskehittäminen)

  • Luodaan rakenteet ja toimintamallit toiminnan jatkuvaan parantamiseen

  • Hyödynnetään digitaalisia työvälineitä ja kehitetään digitaitoja

  • Laaditaan pelisääntöjä yhdessä

  • Vuosikellon ja suunnitelmallisuuden kehittäminen

  • Rahoituksen suunnittelu

  • Tuotteiden tai palvelujen uudistaminen ja tuotteistaminen

  • Ansainta- ja liiketoimintamallin uudistaminen, mm. hinnoittelu

  • Palvelupolkujen ja palveluprosessien kehittäminen

  • Kokonaan uuden palveluliiketoiminnan innovointi ja yhdessä kehittely

  • Asiakaskokemusten kehittäminen ja innovointi

  • Asiakkaiden määrittely, ABC-analyysi ja ostokriteerien määrittely

  • Yrityskuvan DNA – Brändin kehittäminen

  • Markkinointisuunnitelma ja vuosikello

  • Sisältöstrategia ja käytännön suunnitelma toteutukselle

  • Myyntityön suunnittelu ja käytännön toimenpiteet toteutukselle

Muualla verkossa

Konsultointia ja ongelmanratkaisua tarjoavat asiantuntijat

 • Laajakatseinen muutoksen arkkitehti, palvelujen Lean-asiantuntija, jolle kehityskohteiden löytäminen sekä ratkaiseminen tulevat luonnostaan. Hänellä on kymmenien vuosien kokemus liiketoiminnan ja tuottavuuden kehittämisestä, johtamisen tehostamisesta sekä työnantajakuvan ja työhyvinvoinnin parantamisesta. Itsekin yrittäjänä toimivalla Lappalaisella on taustaa myös työnantajana, ja hän toimii luottohenkilönä yritysten neuvonantajana, konsulttina sekä valmentajana.

  Nina Lappalainen

 • Kouluttaja, Lean-asiantuntija sekä johdon sparraaja, joka kartuttanut osaamistaan liikejohdon konsulttina sekä Suomessa että ulkomailla. Hänellä on vuosikymmenien kokemus tuottavuuden tehostamisesta, rahoituksen suunnittelusta ja johtamisen kehittämisestä. Hänen erikoisasiantuntemuksensa piiriin kuuluu myös kestävä kehitys.

  Tani Järvinen

Päivitetty: 05.05.2023