Feasib Oy

• Puhtaamman tulevaisuuden asiantuntijayritys

• Palveluihimme kuuluvat mm. ympäristö-, energia- ja kiertotalouskonsultointi, ympäristöjohtamisen palvelut sekä teknistaloudelliset selvitykset

• Asiantuntijapalveluiden lisäksi tarjoamme laboratoriopalveluita

• Toimipisteemme sijaitsevat Ylivieskassa, Nivalassa ja Sodankylässä

Evate Oy

• Energia ja ilmastojohtamisen asiantuntijayritys, joka auttaa yrityksiä ja kuntia energiatehokkuuteen ja ilmastoasioihin liittyvissä kysymyksissä

• Evatella on kokemusta muun muassa organisaatioiden ilmastotyön käynnistämisestä sekä energiajohtamisjärjestelmien käyttöönotosta ja raportoinnista. 

Oikopolut

Konsultoinnin teemat

 • • Käydään yrityksen kanssa läpi tämänhetkiset asiakkaat ja tarkastellaan, onko toimintaa mahdollista laajentaa uusille asiakassegmenteille.

  • Laaditaan toimenpide-ehdotukset, joiden avulla toimintaa voidaan lähteä viemään uusille asiakassegmenteille.

  • Tämän pohjalta yrityksen kanssa laaditaan toteutussuunnitelma toimenpiteille

 • • Materiaalikatselmointi on Motivan mallin mukainen selvitys, jossa tarkastellaan yrityksen materiaalivirrat, löydetään prosessin materiaalihävikit ja pyritään tehostamaan toimintaa

  • Tässä konsulttipalvelussa selvitetään kannattaako asiakasyrityksen teettää materiaalikatselmointi

  • Tarkastellaan yrityksen tilanne ja arvioidaan, voisiko materiaalikatselmuksen avulla tehostaa toimintaa ja saada aikaan säästöjä.

 • • Ilmastonmuutos muokkaa yritysten liiketoimintaympäristöä ja luo uusia liiketoiminnallisia mahdollisuuksia.

  • Tässä palvelussa keskitytään siihen, miten yritys pääsee alkuun ilmastotyössä, miten ilmastovaikutuksia mitataan ja miten ilmastoasioista tulisi viestiä.

  • Palvelun avulla yritys saa käsityksen ilmastotyön vaatimuksista, mahdollisuuksista ja ensimmäisistä askeleista.

 • • Ilmastokestävään liiketoimintaan on tarjolla avustuksia enemmän kuin koskaan.

  • Palvelun avulla tunnistetaan yrityksen kehittämistarpeet ilmasto- ja energiatehokkuustoimien osalta sekä etsitään sopivia rahoitusratkaisuja tilanteeseen.

  • Lisäksi yritys saa käytännön vinkkejä rahoituksen hakemiseen.

 • • Kartoitetaan yrityksen vastuullisuuden nykytaso tiedon ja toteutuksen osalta.

  • Laaditaan toimenpide-ehdotukset vastuullisuuden edistämiseksi ja tehdään yhdessä yrityksen kanssa vastuullisuuden kehittämissuunnitelma.

  • Suunnitelman yhtenä osiona on vastuullisuuden hyödyntäminen yrityksen viestinnässä ja markkinoinnissa, jolloin yritys saa positiivista mainetta ja kilpailuetua vastuullisesta toiminnasta.

 • • Korkeat energianhinnat ja ilmastonmuutos vauhdittavat yritysten investointeja uusiutuvaan energiaan sekä energiatehokkuuteen.

  • Palvelun avulla yritys saa konkreettisia toimenpide-ehdotuksia energiatehokkuuden parantamiseen sekä uusiutuvan energian lisäämiseen, toimiala huomioiden.

Muualla verkossa

Asiantuntijamme

 • Markuksella on 20 vuoden työkokemus ympäristö-  ja kiertotalousprojekteista, ympäristöjohtamisesta ja teknis-taloudellisista selvitystöistä.

  Hän on osallistunut myös useisiin kaivannaisteollisuuden YVA- ja ympäristölupa -prosesseihin ja toimii Energiaviraston toimeksiannosta alueellisena energianeuvojana Pohjois-Suomessa. 

  AMK Ins, YJET, HHJ

  Ylivieska

  Markus Latvala

 • Jennan erityisosaamiseen kuuluvat erilaiset selvitysprojektit sekä kiertotalousratkaisut. Hänellä on Motivan myöntämä materiaali-katselmoijan pätevyys.

  Jenna on ollut mukana toteuttamassa useita vähähiilisyyteen ja vastuullisuuteen liittyviä hankkeita, joiden toimilla on pyritty parantamaan mikroyritysten toimintaedellytyksiä sekä kilpailukykyä.

  DI, Kemiantekniikka

  Haapajärvi

  Jenna Finnilä

 • Tuuli toimii Feasib Oy:n projektipäällikkönä ja on työskennellyt 13 vuotta kestävän kehityksen projektien parissa erityisesti uusiutuvaan energiaan, energia-tehokkuuteen, cleantech- ja biotalousalaan liittyen.

  Tuulin projekteihin liittyy monipuolista sidosryhmä-työskentelyä Pohjois-Suomessa. Tällä hetkellä hän työskentelee mm. Alueellinen energianeuvonta-hankkeessa, jossa annetaan maksutonta ja puolueetonta neuvontaa pk-yrityksille, kunnille ja kuluttajille.

  DI, kemiantekniikka & tuotantotalous

  Kajaani

  Tuuli Pohjola

 • Miika on palvellut yrityksiä ja kuntia energia- ja ilmastoasioissa jo useiden vuosien ajan. Työ on sisältänyt niin energia- ja ilmastotoimien kartoitusta, suunnitelmien laadintaa kuin avustamista energiatehokkuus-sopimukseen liittymisessä sekä sopimustoiminnan raportointia.

  Miika on ollut myös useissa eri energia- ja ilmasto-hankkeissa mukana, ja niiden myötä Miika on järjestänyt mm. energiatehokkuuskoulutuksia sekä ohjannut yrityksiä ja kuntia energia-avustusten pariin. 

  DI, Energiatekniikka

  Kokkola

  Miika Huhtala

Päivitetty: 12.10.2022