Navigointivalikko
LAP Tehtävät ja toiminta

Tehtävät ja toiminta  - Lappi

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on elinkeinojen, työmarkkinoiden ja maaseudun muuttuviin tarpeisiin vastaava valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

ELY-keskus edistää luonnon ja ympäristön suojelua sekä luonnonvarojen ja alueiden kestävää käyttöä. Se tarjoaa toimivan liikennejärjestelmän ja turvallisen tieverkon kansalaisten ja elinkeinoelämän tarpeisiin ja vastaa tienpidosta ja julkisen liikenteen järjestämisestä toimialueellaan. 

Lapin ELY-keskuksen tehtävät

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut 
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • porotalous ja luontaiselinkeinot sekä koltta-asiat 
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys
 • osaaminen ja kulttuuri
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen
 • teiden kunnossapito
 • tiehankkeet
 • liikenteen lupa-asiat
 • joukkoliikenne 
 • liikenneturvallisuus
 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, yhdyskuntarakenne ja rakentamisen ohjaus
 • kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen 

Valtakunnalliset tehtävät 

Lapin ELY-keskuksessa hoidetaan seuraavat valtakunnalliset tehtävät:  

 • arktisten alueiden ympäristöyhteistyön yhteensovittamistehtävät
 • maantielaissa tarkoitetut tien kunnossapitoon liittyvät vahingonkorvaustehtävät
 • ajoneuvojen siirtamisestä annetussa laissa tarkoitetut omistajatietojen selvittämistä sekä siirto- ja korvauspäätöksiä koskevat tehtävät maanteille jätettyjen ajoneuvojen osalta.

Toiminta-alue

Lapin ELY-keskuksen toiminta-alue on Lapin maakunta.

Toiminta-aluekartta.

Päivitetty: 11.08.2022