Tiedolla johtaminen osana muutostilanteita ja uusien ratkaisujen kehittämistä

Tiedolla johtaminen on osa kaikkien työtä. Oman työn kannalta on tärkeää tunnistaa olennainen tieto, jalostaa tieto ymmärrettävään muotoon sekä liikuttaa tietoa eteenpäin sopivassa muodossa. Mitä tiedolla sitten tehdään? Sitä tulkitaan ja pureskellaan yhteisissä keskusteluissa sekä liikutetaan erilaisissa verkostoissa ja erilaisten alustojen välityksellä.  

 

 

Muutosten jatkuvassa liikkeessä ennakoivan tiedon merkitys kasvaa jokaisen työssä. Epävarman tiedon jakaminen ja hyödyntäminen kuuluu nykypäivän tiedolla johtamiseen. Sekä lyhyen että pitkän aikavälin tilanteet edellyttävät yhdessä tuotettua tietoa sekä valintojen tekemistä, mitä tiedolla tehdään ja kenen toimesta. Hyvänä toimintatapana niin nopeasti kehittyneissä tilanteissa kuin pidemmän aikavälin toimissa on ottaa lähtökohdaksi elävänä elämän konkreettinen pulma, jonka ympärille lähdetään muodostamaan yhteinen tilannekuva ja sovitut toimenpiteet asioiden edistämiseksi. Tässä työssä jokaiselle löytyy oma tärkeä tehtävä.  

Tiedolla johtamisen perehdytyskokonaisuus

Koordinoiden rakennemuutokseen ja kohtaantoon -hanke on toteuttanut yhdessä Finnish Consulting Group Oy:n kanssa Tiedolla johtamisen perehdytyskokonaisuuden. Sen tarkoituksena on ollut herättää pohtimaan tiedon ja sen hyödyntämisen merkitystä sekä tiedolla johtamisen konkreettisia keinoja alati muuttuvassa lappilaisessa toimintaympäristössä. Lisäksi tavoitteena on ollut syventää ymmärrystä tiedolla johtamisen roolista ja keskeisistä menetelmistä kehittämistyössä sekä laajentaa Lapin alueen kehittämistoimijoiden osaamista, ennakointia ja muutoskyvykkyyttä tiedolla johtamisen keinoin.  

Perehdytyskokonaisuus sisälsi aloituswebinaarin, jossa osallistujia johdatettiin tiedon merkitykseen lappilaisessa kehittämistyössä. Kokonaisuudessa toteutettiin myös neljä teemallista työpajaa, joissa ajatuksia herättelevien aloituspuheenvuorojen lisäksi työskenneltiin pienryhmissä Mural -alustalla. 

Työpajojen teemat käsittelivät äkillistä rakennemuutosta, kestävää kehitystä, osaavan työvoiman saatavuutta ja tulevaisuuden tiedolla johtamista verkostoissa. Kokonaisuuden päätti webinaari, jossa koottiin yhteen työpajatyöskentelyn tuloksia sekä heräteltiin vierailijapuheenvuoroilla yhteisten tiedolla johtamisen prosessien kehittämiseen. 

Kiinnostavat alustukset, konkreettiset työskentelytulokset sekä webinaarien tallenteet ovat hyödynnettävissä tällä sivulla, kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Tiedote tiedolla johtamisen perehdytyskokonaisuudesta.

 

     

Päivitetty: 30.10.2023