Lapin maahanmuuttostrategia 2030+

Lapin maahanmuuttostrategia edistää:

  • maahanmuuttaneiden kotoutumista ja työllistymistä
  • työ- ja koulutusperusteista maahanmuuttoa
  • osaavan työvoiman saatavuutta
  • työelämän monimuotoisuutta sekä
  • hyviä väestösuhteita ja yhdenvertaisuutta.

Maahanmuuttaneilla tarkoitetaan kaikkia Lappiin muuttaneita eli

  • työ-, koulutus- ja perheperusteisesti maahan tulleita
  • kansainvälistä ja tilapäistä suojelua saavia sekä
  • turvapaikanhakijoita.

Lapin maahanmuuttostrategia 2030+ laaditiin laajassa lappilaisessa yhteistyössä vuonna 2022 osana Koordinoiden rakennemuutokseen ja kohtaantoon ESR-hanketta. Strategiatyö pohjautuu kattavalle tietoaineistolle, jota käsiteltiin yhteisissä työpajoissa. Lapissa asuvat maahanmuuttaneet osallistuivat strategiatyöhön ja yhteisen vision määrittelyyn. Maahanmuuttaneiden omat kokemukset ja ajatukset olivat keskeisessä roolissa strategian sisältöjä työstettäessä. Strategiatyöhön sisältyi lukuisia työpajoja ja keskustelutilaisuuksia. Lisäksi strategiatyöhön pystyi osallistumaan vastaamalla sähköiseen kyselyyn sekä vastaamalla avoimeen lausuntopyyntöön.

Strategian laadinnan tukena oli avoimella hankintamenettelyllä valittu palveluntuottaja, joka vastasi strategiatyön käytännön toteutuksesta. 

Tutustu Lapin maahanmuuttostrategiaan (doria.fi)

Tutustu maahanmuuttostrategian valmisteluprosessiin hankkeen verkkosivuilla

Päivitetty: 02.11.2023