Expert - ympäristökunnostamisen ammattilainen

EXPERT-hanke oli Kolarctic-CBC ohjelman osarahoittama hanke, jonka tavoitteena oli tuottaa ympäristökunnostuksiin liittyvää koulutusmateriaalia ympäristökunnostusten parissa toimiville konetyöntekijöille. Opetusmateriaalin tuottamisessa hyödynnettiin suomalaista, ruotsalaista sekä norjalaista ympäristökunnostusosaamista. Tarve tämän kaltaiselle hankkeelle on noussut suomalaisilta, ruotsalaisilta ja norjalaisilta organisaatioilta, jotka laativat tarjouspyyntöjä ympäristökunnostustoimista ja niihin liittyvistä työtehtävistä. 

Hankeorganisaatiot: Lapin Elinkeino, - liikenne- ja ympäristökeskus (ELY), Länsstyrelsen i Norrbottens län (LST) ja Norges vassdrags-og energidirektorat (NVE)

Hankkeen kesto: 01.12.2021 - 30.11.2022
Kokonaisbudjetti: 66 200 euroa
Muualla verkossa: englanninkieliset verkkosivut (keep.eu)

Tutustu hankkeessa tuotettuihin oppaisiin

Alle on koottu hankkeessa tuotettuja oppaita. Oppaat ovat sekä pdf- että videomuotoisia.

Opas soiden ennallistamiseen (pdf)

Opas uomakunnostuksiin (pdf)

Opas vaellusesteiden poistamiseen (pdf)

Muualla verkossa

Päivitetty: 09.10.2023