Etula Group Oy

Etula Group Oy on keskittynyt yritysten uudistumisvalmennuksiin sekä ulkoistettuihin CFO-palveluiden tuottamiseen. Autamme yrityksiä tunnistamaan sekä rakentamaan uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia, mm. uusia palveluja kehittämällä tai uudistamalla liiketoimintamalliaan. Lähestymme asiaa sekä asiakasymmärryksen (Asiakkaan ongelma, markkinatarve, liiketoimintakonsepti) sekä talouden näkökulmista (ansaintamalli, kannattavuus, rahoitus). Uskomme, että ylivoimaista kilpailuetua voi luoda muullakin tavalla, kuin perinteisillä immateriaalioikeuksilla.

Oikopolut

Tämä konsultointikokonaisuus pitää sisällään seuraavat kokonaisuudet:

 • Tehdään sähköisen työkalun avulla analyysi, joka kertoo yrityksen uudistumiskohteet sekä kyvyn aloittaa uudistumistyö.

 • Analyysin läpikäynti ja valittavien kehittämisteemojen valinta. Tarvittavien materiaalien toimitus sekä ennakkotehtävä ennen seuraavaa tapaamista.

 • Alla pääpiirteiset moduulit, joita yritys voi valita vapaasti yhteensä 3h verran. Teemoja räätälöidään yrityksen tarpeiden mukaisesti. Teemoja mahdollisuus syventää tai käsitellä laajempia teemoja 4h lisäkonsultoinnin aikana. Tällöin toteutus kahdessa tapaamisessa, jossa välissä ennakkotehtävä.

Muualla verkossa

Konsultoinnin teemat

  • Markkinoilla vaikuttavat megatrendit ja muutosvoimat
  • Asiakaskäyttäytymisen murros
  • Muutosten vaikutus omaan yritykseen ja toimialaan
  • Asiakkaan ongelman, käyttäytymisen ja odotusten ymmärtäminen sekä ratkaisun kuvaus
  • Omat vahvuudet ja rajoitteet
  • Asiakaskokemuksen sekä -arvon muodostuminen ja uudenlainen, lisäarvoa tuottavan arvoketjun rakentaminen
  • Yrityksen vahvuuksien tunnistaminen
  • Ainutlaatuisuuden rakentaminen (sinisen meren strategia)
  • Vahvuuksien käyttäminen uudenlaisiin tuotteisiin / palveluihin
  • Sähköisten palvelukokemusten luominen
  • Erottuminen kilpailijoista ja kilpailijoiden analysointi
  • Miten löytää positio, jossa on ylivoimainen kilpailijoihin nähden
  • Miten hyödyntää verkostoja ja asemoida itsensä markkinaan
  • Tuotantoprosessissa ja toiminnassamme on n. 60 % hukkaa
  • Löytää omasta toiminnasta kohteita, joita voidaan parantaa
  • Löytää oasta toiminnasta hukkaa, jota voidaan poistaa
  • Mitä eri teknologisia vaihtoehtoja yrityksellä on käytettävissä tehokkuuden parantamiseksi
  • Miten toimintaa voidaan digitalisoida ja automatisoida lisää
  • Yrityksen kannattavuuden ja kassan analysointi ja ennustaminen
  • Eri rahoitusvaihtoehtojen läpikäynti
  • Miten rakennetaan tulevaa ennakoivat mittarit
  • Yrityskohtaisten mittareiden määrittäminen
  • Kausivaihtelujen huomiointi liiketoiminnassa ja niiden vaikutusten huomiointi
  • Vuosikello ja vuosirytmi

Tutustu Etulan konsultteihin

 • Marjaanan intohimona on luoda uniikkeja, asiakkaalle merkityksellisiä, mutta samanaikaisesti yritykselle menestyksekkäitä liiketoimintakonsepteja.

  Marjaana hän on toiminut yritysmaailmassa monissa eri rooleissa, mm. markkinointi-, talous- ja rahoitustehtävissä. Tämä mahdollistaa sen, että hän pystyy kehittämään yritysten liiketoimintaa kokonaisvaltaisesti ja ratkaisuja etsien.

  Marjaana Etula

 • Sami on toiminut yli 10 vuotta kasvua hakevien yritysten ongelmanratkaisijana, asiantuntijana ja kouluttajana. Matkan varrella Sami ehtinyt nähdä miten mennään suohon ja noustaan sieltä. Jotakin oppeja on jäänyt suunnan muutoksesta, erilaisista toiminta- ja ansaintamalleista ja omistamisesta.                 

  Samin Erityisenä vahvuutena on löytää täysin uudenlaisia ratkaisuja monimutkaisiin kokonaisuuksiin.  

  Sami Etula

Päivitetty: 12.10.2022