Hyppää sisältöön
Aluekehittäminen - ingressi

Aluekehittäminen

Valtakunnallisessa alueiden kehittämisessä on tavoitteena

 • vahvistaa alueiden kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta
 • edistää väestön hyvinvointia
 • turvata  hyvä elinympäristö ja kestävä aluerakenne

Alueiden kehittämistä koskevan lainsäädännön, tavoitteiden ja strategioiden valtakunnallisesta valmistelusta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö (TEM). ELY-keskusten tehtävänä on kehittää ja tukea alueillaan taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää hyvinvointia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

ELY-keskusten strategiset tavoitteet sovitaan hallituskaudelle (nelivuotinen) kerrallaan strategisessa tulossopimuksessa. ELY-keskus sopii vuosittain tarkemmat tavoitteet toiminnallisissa tulossopimuksissa eri hallinnonalojen kanssa.

Alueiden kehittämistä koskevassa laissa osoitetaan kuntien ja valtion kehittämisvastuu. Kehittämistehtävien hoitamisesta vastaavat maakuntien liitot, jotka laativat maakunnan alueiden kehittämistä varten

 • maakuntakaavan, joka on yleispiirteinen suunnitelma maakunnan alueiden käytöstä
 • maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitetun maakunta-suunnitelman
 • aluekehityslaissa tarkoitetun maakuntaohjelman, jossa osoitetaan maakunnan lähivuosien kehittämistavoitteet
 • maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman, joka sisältää esityksen maakuntaohjelman keskeisiksi hankkeiksi

Lisäksi alueiden kehittämistä varten laaditaan ELY-keskuksen ja maakuntien liittojen yhteistyönä Euroopan yhteisön alueellisia rakennerahasto-ohjelmia.

 

TIETOA ALUEELTA

Aluekehittäminen - Uusimaa

ELY-keskuksen aluekehittämisen keskeiset tavoitteet on kirjattu Uudenmaan ELY-keskuksen strategiaan ja tulossopimukseen. Ne perustuvat aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten strategiaan 2020–2023 ja toiminta-alueen maakuntaohjelmiin ja niiden toteuttamissuunnitelmiin.

Uudenmaan ELY-keskuksen strategia huomioi maailmanlaajuiset ilmiöt

Uudenmaan ELY-keskuksen strategiassa 2020−2023 on tunnistettu kolme suurta ilmiötä, jotka vaikuttavat ELY-keskuksen toimialueeseen, sen asukkaiden elämään ja yhteisöjen toimintamahdollisuuksiin:

 • ilmastonmuutos
 • väestön keskittyminen
 • työn murros

Ilmiöiden pohjalta on laadittu strategisia tavoitteita ja edelleen ELY-keskuksen keinoja vaikuttaa näihin tavoitteisiin.

Uusimaa-ohjelma tähtää ihmisten, yritysten ja ympäristön hyvinvointiin

Uusimaa-ohjelma 2.0 sisältää maakunnan pitkän aikavälin vision sekä painopisteet, tavoitteet ja konkreettiset toimenpiteet vuosille 2018−2021.

Voimassa olevassa maakuntaohjelmassa on kolme strategista painopistettä:

 • Hyvinvoiva ja osaava ihminen
 • Menestyvä ja vastuullinen bisnes
 • Ilmastoviisas ja monimuotoinen maakunta

Ohjelman visiona on, että Uusimaa on vuonna 2050 Euroopan viilein ja virkein alue. Ilmaston ei ole annettu lämmetä, uusmaalaiset asukkaat ovat virkeitä, ja teknologinen kehitys on huipputasolla.

Uusimaa-ohjelman on laatinut Uudenmaan liitto yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen, alueen kuntien, yritysten, koulutus- ja tutkimuslaitosten ja järjestöjen kanssa.

EPO TLS Joukkoliikenne

Joukkoliikenne ELY-keskuksen alueella on määritelty se joukkoliikenteen palvelutaso, jota alueelle tullaan tavoittelemaan vuoden 2022 loppuun mennessä. Joukkoliikenteen palvelutaso, tavoite...

Tiedoksiannot maantielle jätettyjen ajoneuvojen siirtämiseksi

Yleistiedoksiannot maantielle jätettyjen ajoneuvojen siirtämiseksi Ajoneuvon siirtämisestä annetussa laissa tarkoitetusta omistajatietojen selvittämisestä sekä siirto- ja korvauspäätöksistä...

Palkkaturva - ingressi

Palkkaturvajärjestelmä turvaa työntekijän työsuhteesta johtuvien saatavien maksamisen työnantajan maksukyvyttömyyden varalta.

Oikopolut

Usein kysytyt kysymykset Hakuohje (pdf) Hae sähköisesti: ​​​​​​​Aluehallinnon asiointipalvelu Aluehallinnon asiointipalvelun käyttöohje​​​​​​​ Hae tulostettavilla lomakkeilla (vain jos...

Avustus pientalon öljylämmityksestä luopumiseksi - ingressi

Avustus pientalon öljylämmityksestä luopumiseksi ​​​​​​​​​​​​​​Ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien pientalojen omistajille on tarjolla valtionavustusta öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen ja...

Avustus öljylämmityksen vaihtajalle UKK - ingressi

UKK: Avustus öljylämmityksen vaihtajalle Ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien pientalojen omistajille on tarjolla valtionavustusta öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen ja...

Oikopolut

Avustus öljylämmityksestä luopumiseksi Hakuohje (pdf)​​​ Hae sähköisesti: Aluehallinnon asiointipalvelu Aluehallinnon asiointipalvelun käyttöohje​​​​​​​ Hae tulostettavilla lomakkeilla...

Muualla verkossa

Öljylämmityksestä uusiutuvaan energiaan (motiva.fi)

Käärmekallio, Nurmijärvi, Vahtivuori, Kotkaniemi ja Vuolenkoski - LokaLive jalkautui maaseudun hankkeisiin (Kaakkois-Suomi)

Käärmekallio, Nurmijärvi, Vahtivuori, Kotkaniemi ja Vuolenkoski  - LokaLive jalkautui maaseudun hankkeisiin (Kaakkois-Suomi) ​​​​​ Lokakuun 10. päivä kokeiltiin uutta tapaa kertoa hyvistä...

Liikenteen asiakaspalvelussa yhteydenottomäärät ovat kasvaneet lähes 40 prosenttia, asiakkaat ovat edelleen tyytyväisiä palveluun (Kaakkois-Suomi)

Liikenteen asiakaspalvelussa yhteydenottomäärät ovat kasvaneet lähes 40 %, asiakkaat ovat edelleen tyytyväisiä palveluun (Kaakkois-Suomi) ​​​​​​​ Liikenteen asiakaspalvelu on ELY-keskusten ja...

Keski-Suomesta maailmalle -vientitapahtuma yrityksille

ely
Resurssit Resurssit: ely

Alkaa Alkaa: 12. marraskuuta 20, 12:00
Päättyy Päättyy: 12. marraskuuta 20, 15:30


VAR Muuta ajankohtaista

​​​​Haettavana ympäristöalan valtionavustuksia vuodelle 2021 (hakuaika 15.10. - 30.11.2020) Virtaa vesistökunnostukseen - vesistökunnostuksen rahoitushaku alkaa 15.10.2020 (ym.fi)  ...

Biotalousseminaari

ely
Resurssit Resurssit: ely

Alkaa Alkaa: 17. marraskuuta 20, 09:00
Päättyy Päättyy: 17. marraskuuta 20, 15:00


VAR Projektit ja hankkeet

Projektit ja hankkeet - Varsinais-Suomi Tällä sivulla esitellään Varsinais-Suomen ELY-keskuksen projektit ja hankkeet. Projektin nimi toimii linkkinä hanke-esittelysivulle tai hankkeen...

Kesän 2020 leväseuranta on alkanut (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Kesän 2020 leväseuranta on alkanut (Varsinais-Suomi, Satakunta) Tällä viikolla käynnistyi jälleen kesäkuun alusta syyskuun loppuun kestävä valtakunnallinen leväseuranta. Seurannan aikana...

EPO TLS Liikenneturvallisuus

Liikenneturvallisuus Suurimmat liikenneturvallisuusvaikutukset suunnitelmakaudella saadaan valtatie 3 Laihian kohdan liikennejärjestelyistä, maantie 724 (Isolahti–Onkilahti) Vaasa sekä valtatie 8...

KAS Etusivu Muuta ajankohtaista

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja Leader-ryhmien yhteinen tiedote ja listaus Euroopan maaseuturahastosta huhti-kesäkuussa 2020 myönnetyistä yritys- ja hanketuista: Tiedote 12.10.2020 (pdf,...

Maaseuturahoitus vuonna 2021 Kaakkois-Suomessa (Kaakkois-Suomi)

Maaseuturahoitus vuonna 2021 Kaakkois-Suomessa (Kaakkois-Suomi) Emolehmät irrottelemassa loppukesän laitumella Kuvaaja: Martina Motzbäuchel.   ​​​​​​​Nykyinen maaseutuohjelmakausi 2014 –...

EPO TLS Merenkurkun laivaliikenne

Merenkurkun laivaliikenne Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen tavoitteena on osaltaan ylläpitää ja kehittää kaikkia satamayhteyksiä. Tarpeita on esitetty mm. tehdyissä North East Cargo Link II sekä NLC...