Aluekehittäminen - Pirkanmaa

Pirkanmaan ELY-keskuksen aluekehittämisen keskeiset tavoitteet on kirjattu hallituskausikohtaiseen strategiseen tulossopimukseen. Se perustuu ohjaavien hallinnonalojen yhdessä laatimaan strategia-asiakirjaan, Pirkanmaan maakuntasuunnitelmaan sekä maakuntaohjelmaan ja tämän toteuttamissuunnitelman.

Pirkanmaan ELY-keskus toteuttaa strategia-asiakirjan kansallisia linjauksia ottaen huomioon oman alueen erityispiirteet ja olosuhteet. Pirkanmaan ELY-keskus tekee aluekehittämistä tiiviissä yhteistyössä Pirkanmaan liiton ja muiden keskeisten sidosryhmiensä kanssa.

Pirkanmaan ELY-keskus tukee myös Tampereen MAL-aiesopimuksen ja kasvusopimuksen toteutumista.

Päivitetty: 18.05.2022