Navigointivalikko
PIR Tiehankkeet

Tiehankkeet - Pirkanmaa

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus vastaa Pirkanmaalla alueellisina toteutettavista perustienpidon tieinvestoinneista ja niiden suunnittelusta. 

Väylävirasto vastaa isojen rakentamishankkeiden toteuttamisesta. Niistä päättää eduskunta, ja ne nimetään erikseen valtion talousarviossa.

Pirkanmaan ELY-keskuksen tiehankesivut ovat vuoden 2019 alussa siirtyneet Väyläviraston tiehankesivulle.

Pirkanmaan merkittävimmät pienet liikenteen parantamisinvestointihankkeet, jotka suunnitelmavalmiuden puolesta olisivat käynnistettävissä vuonna 2020.

Suunnitteluhankkeet Pirkanmaa   

Rakenteilla olevat tiehankkeet Pirkanmaa  

Päivitetty: 26.01.2023