Navigointivalikko
ELY-keskukset - Tehtävät ja toiminta

Tehtävät ja toiminta

ELY-keskuksen huolehtivat sujuvasta arjesta; teiden rakentamisesta ja niiden kunnosta, ympäristön tilasta ja suojelusta sekä yritysten tukemisesta. Maakunnan kehittäjänä ja rahoituksen myöntäjänä ELY-keskukset tekevät päivittäin työtä kestävän tulevaisuuden varmistamiseksi. 

ELY-keskusten tehtäviä ovat mm.:

ELY-keskukset  toimivat yhteistyössä maakunnan liittojen kanssa. Työ- ja elinkeinotoimistot ovat ELY-keskusten hallinnollisessa ohjauksessa.

Strategia ohjaa virastojen toimintaa rakennemuutoksen aikana

Valtion aluehallinnolla – aluehallintovirastoilla (AVI) sekä ELY-keskuksilla – on laajat toimialat ja tehtävät. Virastot huolehtivat yhteiskunnan perusinfrastruktuurin toimivuudesta ja kansalaisten ja yritysten oikeusturvasta. Lisäksi ne osaltaan kehittävät, rahoittavat, ohjaavat, luvittavat ja valvovat kuntien, julkisyhteisöjen ja elinkeinoelämän toimintaa alueillaan. 

Virastoille on laadittu yksi yhteinen strategia vuosille 2024–2027, ja se sisältää niiden laajan toimintakentän keskeisimmät tavoitteet.

Strategiset painopisteet on jaettu neljään sisältöalueeseen:

  • turvaamme hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta
  • lisäämme elinvoimaa
  • toteutamme kestävää ja puhdasta siirtymää
  • edistämme varautumista ja kokonaisturvallisuutta.

Toiminnan kehittämiselle on asetettu kolme painopistettä:

  • hyvinvoiva henkilöstö ja työyhteisö
  • erinomainen asiakaskokemus ja sidosryhmäyhteistyö
  • digitalisoidut ja sujuvat prosessit.

Valituilla painopisteillä virastot toteuttavat hallitusohjelman linjauksia. Painopisteissä on huomioitu myös toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset sekä virastojen tehtäviä määrittävä lainsäädäntö. 

Toiminnan suunnittelusta ja seurannasta lisää kohdasta Suunnittelu ja seuranta. 

Alueelliset tehtävät ja toiminta

Päivitetty: 21.03.2024