Navigointivalikko
ELY-keskukset - Tehtävät ja toiminta

Tehtävät ja toiminta

ELY-keskuksen huolehtivat sujuvasta arjesta; teiden rakentamisesta ja niiden kunnosta, ympäristön tilasta ja suojelusta sekä yritysten tukemisesta. Maakunnan kehittäjänä ja rahoituksen myöntäjänä ELY-keskukset tekevät päivittäin työtä kestävän tulevaisuuden varmistamiseksi. 

ELY-keskusten tehtäviä ovat mm.:

ELY-keskukset  toimivat yhteistyössä maakunnan liittojen kanssa. Työ- ja elinkeinotoimistot ovat ELY-keskusten hallinnollisessa ohjauksessa.

Strategia antaa suunnan toiminnalle

Aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten yhteinen strategia antaa suunnan valtion aluehallinnon toiminnalle. Strategia-asiakirja vuosille 2020-2023, Kestävää tulevaisuutta tekemässä – ihmisten ja alueiden parhaaksi, ohjaa virastoja hallitusohjelman toimeenpanossa sekä toiminnan uudistamisessa. 

Aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten toimialat ja tehtävät ovat moninaiset. Virastojen tehtäviin kuuluu kehittämistä, ohjausta ja valvontaa, perusinfran toimivuudesta ja ylläpidosta vastaamista sekä kansalaisten ja yritysten oikeusturvasta ja palveluista huolehtimista. Laajan toimintakentän keskeisimmät tavoitteet on koottu strategia-asiakirjaan yhdeksi yhteiseksi kokonaisuudeksi.

Asiakirjassa strategiset painopisteet on jaettu kolmeen sisältöalueeseen:

  • turvaamme hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta,
  • lisäämme elinvoimaa ja
  • tavoittelemme hiilineutraaliutta.

Toiminnan kehittämiselle on asetettu kolme painopistettä:

  • asiakkuudet ja digitalisaatio,
  • yhteiset toimintatavat ja kumppanuudet sekä
  • henkilöstö ja työyhteisö.

Valitut painopisteet toteuttavat hallitusohjelman linjauksia ja niissä heijastuvat myös toimintaympäristön muutos sekä virastojen tehtävät määrittävä lainsäädäntö. Strategian toteutumista seurataan vuosittain. 

Toiminnan suunnittelusta ja seurannasta lisää kohdasta Suunnittelu ja seuranta. 

Alueelliset tehtävät ja toiminta

Päivitetty: 21.05.2021