Navigointivalikko
KAS Tehtävät ja toiminta

Tehtävät ja toiminta – Kaakkois-Suomi

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on valtionhallinnon toimija, joka hoitaa monipuolisesti elinkeinoelämään, liikenteeseen ja ympäristöön liittyviä tehtäviä.

ELY-keskus edistää alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueella. ELY-keskus on elinkeinojen, työmarkkinoiden ja maaseudun muuttuviin tarpeisiin vastaava valtion kehittämis- ja palvelukeskus. ELY-keskus edistää luonnon ja ympäristön suojelua sekä luonnonvarojen alueiden kestävää käyttöä. ELY-keskus tarjoaa toimivan ja turvallisen tieverkon kansalaisten ja elinkeinoelämän tarpeisiin ja vastaa tienpidosta ja julkisen liikenteen hankinnoista toimialueellaan.

Virastomme päätoimipaikka sijaitsee Kouvolassa. Tehtäviämme ja henkilöstöämme sijoittuu myös Lappeenrantaan ja Helsinkiin.

Visio

Kestävää tulevaisuutta tekemässä – yhdessä ja lähellä
Elinvoimainen, kestävä ja saavutettava Kaakkois-Suomi

Arvot

 • Asiakaslähtöisyys
 • Yhteistyö
 • Asiantuntijuus

Toiminta-alue

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen toiminta-alueeseen kuuluvat Kymenlaakso ja Etelä-Karjala. Maanteiden kunnossapidon ja rakentamisen kilpailuttamisen osalta toimimme myös Uudenmaan ja Hämeen ELY-keskusten alueilla.

Kymenlaakso: Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää, Virolahti.

Etelä-Karjala: Lappeenranta, Imatra, Ruokolahti, Parikkala, Taipalsaari, Luumäki, Savitaipale, Rautjärvi, Lemi.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen vastuualueet

 • elinkeinot, työvoima ja osaaminen
 • liikenne ja infrastruktuuri
 • ympäristö ja luonnonvarat

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen tehtävät

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue

 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus
 • elinkeinoelämän kasvun ja kansainvälistymisen tukeminen
 • yrittäjyyden ja elinkeinotoiminnan edistäminen
 • työmarkkinoiden toimivuus, työvoiman saatavuus ja työllisyys
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen
 • koulutus, osaaminen ja kulttuuri

Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue

 • teiden kunnossapito
 • tienrakennushankkeiden suunnittelu ja toteutus
 • joukkoliikenteen tuki
 • liikenteen hallinta ja liikenneturvallisuus
 • yksityisteiden parantamisavustukset

Toimialueen rajat ylittävät tehtävät:

 • teiden kunnossapidon ja investointien hankinnat eteläisellä hankinta-alueella (Kaakkois-Suomen, Uudenmaan ja Hämeen ELY-keskukset)
 • kaakkoisrajan maantieliikenteen rajanylityspaikkojen kehittäminen

Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, yhdyskuntarakenne ja rakentamisen ohjaus
 • ympäristövaikutusten arviointi
 • rakennussuojelu
 • vesihuolto- ja ympäristökunnostushankkeet
 • vesihuolto- ja kulttuuriympäristötuet
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Valtakunnalliset tehtävät:

 • metsäteollisuuden ja siihen liittyvän kemianteollisuuden ympäristökysymyksiä koskevat asiantuntijatehtävät
 • kemikaalilain mukaisten valvontakysymysten asiantuntijatehtävät
 • Suomen ja Venäjän väliseen rajavesistöjä koskevaan sopimukseen liittyvät tehtävät
 • kansainvälisten jätteenkuljettajien rekisteröintiin liittyvät tehtävät

Toimialueen rajat ylittävät tehtävät:

 • tulvariskien hallinta Kymijoen ja Vuoksen vesistöalueilla
 • Päijänteen ja sen alapuolisen Kymijoen säännöstely
 • Saimaan ja Vuoksen juoksutustehtävät

Päivitetty: 15.05.2024