Navigointivalikko
KAS TLK Siltojen ylläpito

Siltojen ylläpito

Kuvituskuva sillasta.

Koko Suomessa ELY-keskusten maantieverkolla on yhteensä n. 15 000 siltaa ja näistä 858 siltaa sijaitsee Kaakkois-Suomen alueella.

Siltojen ylläpidolla varmistetaan rakenteiden pitkäaikainen käyttökelpoisuus ja turvallisuus. Tienkäyttäjälle sillan huono kunto ei yleensä näy ennen kuin liikennettä täytyy jollain tavalla rajoittaa ja esimerkiksi huonokuntoisille silloille joudutaan ajoittain asettamaan lähinnä elinkeinoelämän kuljetuksia haittaavia painorajoituksia.

Kaakkois-Suomessa sijaitsee alle 3 % Suomen huonokuntoisista silloista, mutta sillat ovat keskimääräistä paremmassa kunnossa koko Suomen keskiarvon ollessa n.5 %. Huonokuntoisten ja erittäin huonokuntoisten siltojen määrää alueellamme on 26 kpl eli 3,03 % toimialueemme silloista. Näistä erittäin huonokuntoisia siltoja olivat Kiiskijärven silta ja Telkjärven silta. Kiiskijärven vanha silta on nyt jo purettu ja uusi silta valmistuu kesäkuussa 2023. Siltoja tarkastetaan pitkin kuluvaa vuotta ja uudet tilastot ovat tiedossa taas vuoden lopussa.

Painorajoitettuja siltoja Kaakkois-Suomen ELYn ylläpitämästä 858 sillasta vuoden 2022 alussa oli 22. Väyläviraston kartalta näet tietoa siltojen rajoituksista (Suomen väylät).

Siltojen kuntoa seurataan säännöllisesti vuosi- yleis- ja erikoistarkastuksilla. Sillan tarkastukset tekevät Väyläviraston koulutuksen käyneet ja hyväksymät tarkastajat. Tarkastustuloksien perusteella laaditaan korjaussuunnitelmat ja ohjelmoidaan korjauskohteet vaurioiden, liikenneturvallisuuden sekä liikennemäärien perusteella. Siltojen tarkastuksien ohjeisiin ja sisältöön voi tutustua Väyläviraston sivuilta ohjeita -julkaisuluettelosta.

Kaakkois-Suomen siltojen ylläpidon ja rakentamisen rahoitus vuonna 2023 on 4,4 M€, joka sisältää myös Kiiskijärven uuden sillan rakentamisen loppuun saattamisen erillisrahoituksen turvin. Rahoituksella korjataan tai uudistetaan 4 siltaa ja lisäksi tehdään paljon pieniä siltojen korjaustöitä. Rahoitusta käytetään myös siltojen tarkastuksiin sekä korjaussuunnitelmien laatimiseen. Katso tämän vuoden siltaparannuskohteet kartalta tämän sivun "oikopolut"-linkeistä.

Seuraavissa kuvissa on 2023 uusittava Hyypiälän ylikulkusilta Vaalimaantiellä. Silta korvataan teräsputkisillalla. Sillan alta kulki ennen rautatie, joka ei ole enää käytössä. Siltapaikka Vaalimaantiellä 387 on suljettu kokonaan liikenteeltä ajalla 5.6.-7.7.2023 ja kiertotie on Vainikkalan kautta. Lisätieto työnaikaisista liikennejärjestelyistä ja liikennetilanteesta saat Fintrafficin liikennetilannekartalta (fintraffic.fi).

Hyypiälän ylikulkusilta Vaalimaantiellä.

Alla kuvassa on tänä vuonna peruskorjattava Kankaan risteyssilta Rautjärvellä. Sillalle tehdään täydellinen peruskorjaus, jossa mm. vesieristeet korjataan. Samalla uusitaan myös reunapalkkirakenteet, pintarakenteet sekä kaiteet.

Kankaan risteyssilta Rautjärvellä.

Osa silloista käytetään hallitusti loppuun ja uusitaan, kun peruskorjaus ei ole enää järkevää. Tavoitteena on optimoida silloille mahdollisimman pitkä käyttöikä kohtuullisin kustannuksin. Tulevaisuuden suurimpia haasteita tienpidossa tulee olemaan siltojen korjausvelan kasvu eli ts. isojen siltojen huono kunto. Esim. Kouvolassa on neljä peruskorjauksen tarpeessa olevaa isoa siltaa (Keltin silta, Korian ylikulkusilta, Tanttarin ylikulkusilta ja Ravikylän risteyssilta). Suurimpana riskinä näistä on valtatiellä 6 Kymijoen ylittävä Keltin silta, joka pitäisi saada uusittua vuoteen 2028 mennessä. Muita alueella olevia peruskorjauksen ja uusimisen tarpeessa olevia isoja siltoja ovat mm. Keskikosken sillat, Korelan risteyssilta sekä Telkjärven silta.

Elinkaarensa päässä olevien isojen siltojen kunnon ohella huolta aiheuttaa puukantisissa silloissa esiintyvä lahottajasieni. Tämä parin viime vuoden aikana havaittu lahovaurioituminen johtuu siitä, että nykyiset kyllästeaineet eivät tarjoa riittävää suojaa lahottajasientä vastaan, vaan esim. tuhoa tekevä istukkakääpä voi lahottaa jopa alle kymmenen vuotta vanhan sillan puukannen. Alla kuva lahottajasienen aiheuttamista kansivaurioista. Vuonna 2022 uusittiin kaksi sillan puukantta ja tänä vuonna tullaan uusimaan myös kaksi sillan puukantta lahottaja sienen vaurioiden vuoksi. 

Kuva lahottajasienen aiheuttamista kansivaurioista.

Päivitetty: 09.06.2023