BioBAT-hanke

Jätevedenpuhdistamo, kuva: Mika Toikka.

​​​Kuva: Mika Toikka

BioBAT-kehittämishanke vastaa tiedontarpeeseen uusien biotuotetehtaiden ympäristöpäästöistä

Metsäteollisuuden uudet valmistusprosessit ja tuotantolaitosten monimutkaistuminen voivat vaikuttaa merkittävästi laitosten ilma- ja vesistöpäästöihin sekä jätteisiin. Tämä kehitys lisää viranomaisten ja toiminnanharjoittajien tiedon tarvetta uusien tuotantoprosessien ympäristövaikutuksista.  Tieto puupohjaisten biotuotetehtaiden tuotteista, prosessiteknisistä ratkaisuista ja päästötasoista on hajallaan eri lähteissä, mikä on hidastanut ja hankaloittanut lupa- ja valvontaviranomaisten YVA-prosessisien ja lupapäätösten valmistelua sekä valvontaa. Tiedon hajanaisuus on myös haitannut viranomaisten toiminnan yhtenäisyyttä ja päätösten ennakoitavuutta.

BioBAT-hankkeessa tuotetaan uusien puupohjaisten biotuotelaitosten prosesseja ja päästöjä koskevaa tietoa. Tieto tukee EU:n teollisuuspäästödirektiivin mukaisen, metsäteollisuuden parasta käyttökelpoista tekniikkaa (Best Available Techniques, BAT) koskevan vertailuasiakirjan (BREF) seuraavan kierroksen valmistelua. Hankkeessa arvioidaan biojalostamoiden toimintaan liittyviä parhaita ympäristökäytäntöjä. Lisäksi laaditaan toimintamalleja ja ohjeistusta, joita ympäristöhallinto ja toiminnanharjoittajat voivat hyödyntää ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä, luvituksessa, ympäristövalvonnassa ja lupahakemusten laadinnassa. Hanketta tukevia selvityksiä teetetään opinnäyte- ja kurssitöinä yliopistossa.

​BioBAT- Metsäteollisuuden uusien biotuotelaitosten luvituksen ja valvonnan kehittäminen kuuluu ympäristöhallinnon ohjaus- ja kehittämishankkeisiin (OHKE). Kaksivuotinen hanke on käynnistynyt 18.5.2020. Hankkeen toteuttaa Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen metsäteollisuuden ja siihen liittyvän kemianteollisuuden erikoistumisryhmä yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen (SYKE), aluehallintovirastojen, Aalto-yliopiston, LUT-yliopiston, Metsäteollisuus ry:n asiantuntijoiden ja Suomen Luonnonsuojeluliiton kanssa.

Ohjausryhmä: SYKE, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, ympäristöministeriö, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Metsäteollisuus ry, Aalto-yliopisto ja Suomen Luonnonsuojeluliitto

Asiantuntijaryhmä: SYKE, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Aalto-yliopisto, LUT-yliopisto, Kraton Chemical, Metsä Group, Stora Enso ja UPM.

Paras käyttökelpoinen tekniikka BAT (ymparisto.fi)

 

BioBAT-hankkeen väliseminaari 28.4.2021

Webinaariuutinen ja esitykset ovat ladattavissa tämän sivuston oikopolun "BioBAT-hankkeen webinaari keräsi yleisöä"- kautta.

 

 

 

Lisätietoja BioBAT-hankkeesta:

 

Ylitarkastaja, DI Paula Vehmaanperä
p. 0295 029 169, [email protected]

Yli-insinööri, FT, DI Timo Ålander
​​​​​​​p.0295 029 183, [email protected]

​​​​​​​Kuva: Paula Vehmaanperä

Päivitetty: 17.05.2022