Navigointivalikko
KAS Suunnittelun ja seurannan asiakirjat TLK Liikennejärjestelmätyö

Liikennejärjestelmätyö

Kaksi nuorta polkevat oikeassa tienlaidassa taajamassa. Harmaa henkilöauto kohtaa heidät vastaantulevien kaistalla.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus tekee liikennejärjestelmän kehittämiseen liittyvää yhteistyötä toimialueensa maakuntaliittojen ja kuntien kanssa liittyen maankäytön suunnitteluun sekä liikennejärjestelmäsuunnittelun eri tasoihin. Valtakunnallinen, vuonna 2021 valmistunut liikennejärjestelmäsuunnitelma (Liikenne 12) ohjaa alueellista liikennejärjestelmätyötä. 

Liikennejärjestelmäsuunnittelu (LJS) on pitkän aikavälin strategista suunnittelua. Siinä käsitellään liikenteen ja maankäytön vuorovaikutusta ja suunnitellaan maankäytön synnyttämää liikennetarvetta, eri kulkumuotoja ja niiden työnjakoa, liikenneverkkoja ja niihin kohdentuvia investointihankkeita ja -tarpeita sekä liikennejärjestelmän vaikutuksia ja rahoitusta. Kaakkois-Suomen erityispiirteenä työtä tehdään myös kansainvälisen liikenteen ja vientikuljetusten edellytysten turvaamiseksi. LJS kytkeytyy kiinteästi maakuntakaavoihin ja kuntien maankäytön suunnitteluun. Näin ollen sen on tuettava alueen kehittämistä, elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja ihmisten arkiliikkumista.  

Liikennejärjestelmätyöhön liittyvät kiinteästi joukkoliikenteen suunnittelu, liikenneturvallisuustyö ja liikkumisen ohjauksen tukeminen. Liikenneturvallisuustyön painopiste on arkiliikkumisessa, ja se kohdentuu etenkin kuntatasolle. Kymenlaakson LJS-työssä ovat mukana Kouvolan ja Kotkan seutukuntatyöt. Seutukuntatyössä keskitytään seudulliseen LJS-työhön liittämällä tiiviimmin liikenneturvallisuus, joukkoliikenne ja maankäyttö seutukunnan alueen suunnitteluun sekä kuntien hallintokuntien päivittäiseen työhön. Vastaavaa kuntatason yhteistyötä toteutetaan Etelä-Karjalan maakunnallisessa LJS-työssä ja sen kokouksissa. 

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen toiminta-alueen molemmissa maakunnissa (Kymenlaakso ja Etelä-Karjala) liikennejärjestelmätyö on jatkuvaa, minkä vuoksi kaikki liikennemuodot kattava liikennejärjestelmätyö ja valtakunnalliset liikenteen strategiat ja tavoitteet on mahdollista jalkauttaa. 

Alueellisesti liikennejärjestelmätyötä ohjaa Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueen liikennestrategia. Se valmistui syksyllä 2014 ja päivitettiin keväällä 2020. Etelä-Karjalan liikennestrategian päivitys valmistui keväällä 2020 Kaakkois-Suomen liikennestrategiatyön rinnalla. Kymenlaakson liikennestrategia on valmistunut syksyllä 2015, ja sen päivitys käynnistyy syksyllä 2022. Liikennestrategiatyö mahdollistaa ELYn ja maakuntien lyhyen aikavälin toimenpiteiden toteutusohjelmien sisällön määrittämisen. 

Kaakkois-Suomen toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi 

Ukrainan sota vaikuttaa Kaakkois-Suomen liikennejärjestelmään sen toimintaympäristön muutosten kautta, sillä kansainvälisellä liikenteellä on suuri merkitys alueen liikennejärjestelmässä. Rajan ylittävän liikenne koostuu henkilöliikenteestä, kauppaan liittyvästä tavaraliikenteestä sekä transitoliikenteestä.  Koronapandemia vaikutti merkittävästi rajan ylittävän henkilöliikenteen määrään, ja Ukrainan sodan vaikutuksesta erilaiset pakotteet ja rajoitteet ovat vähentäneet huomattavasti rajan ylittävän liikenteen määrää transitoliikenteen ja metsäteollisuuden puutavaraliikenteen katkettua. Metsäteollisuuden aiemmin noin 10 miljoonan m3:n rajan ylittäneet puutavaravirrat hakevat uusia reittejä. Raideliikenne niin henkilö- kuin tavaraliikenteenkin osalta on hiljentynyt.  Monet muut kansainvälisen liikenteen kehittämissuunnat ja tulevaisuus ovat epävarmoja.  

Kaakkois-Suomen liikennejärjestelmätyössä tarkastellaan vuoden 2022 aikana toimintaympäristön äkillisen muutoksen vaikutuksia liikennejärjestelmään ja aluekehityksen eri elementteihin parhaan mahdollisen tilannekuvan saavuttamiseksi. Työ käynnistyy Kaakkois-Suomen liikennestrategian, etenkin sen toimintaympäristön kuvausten, arvioinnilla.  

Vuosille 2021–2032 laadittuun valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan liittyvää väyläverkkojen investointisuunnitelmaa päivitetään parhaillaan. Mielenkiinnolla seuraamme alueemme liikennejärjestelmään kohdentuvia toimenpiteitä, ja edistämme suunnitelman tavoitteita yhteistyössä alueen maakuntien, kuntien sekä muiden sidosryhmien kanssa. 

Ensimmäisessä investointiohjelmassa Kaakkois-Suomeen kohdentui merkittäviä liikenneverkkojen kehittämishankkeita. Alueellamme tehtävällä jatkuvalla liikennejärjestelmätyöllä voimme edelleen edistää liikennejärjestelmän tilaa sekä tuottaa ajantasaista tietoa seuraavaan valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan ja päivittyvään investointiohjelmaan. 

Päivitetty: 17.05.2022