Navigointivalikko
KAS Suunnittelun ja seurannan asiakirjat TLK Rahoitus

Tienpidon rahoitus

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksella on tänä vuonna käytettävissä vajaat 39 M€ tienpitoon, kun mukaan lasketaan myös vuoden 2020 saldot. Vuonna 2020 rahaa käytettiin hiukan alle 35 M€. Vaikka käytettävissä on enemmän määrärahoja kuin viime vuonna, niin niistä noin 4 M€ on sidottu käynnissä olevaan suunnitteluun ja rakentamiseen. Päivittäinen kunnossapito (hoito ja ylläpito) vie suurimman osan tienpidon vuotuisesta rahoituksesta, tänä vuonna noin 31 miljoonaa euroa.

Alla olevassa kaaviokuvassa on esitetty Kaakkois-Suomen ELYn käytössä olevan merkittävimmän perusväylänpidon rahoituksen jakautuminen. Teiden hoitoon käytetään n. 14,5 M€, päällysteisiin n. 9,4 M€, siltoihin n. 5,5 M€, hankkeiden suunnitteluun n. 1,8 M€ ja liikenneturvallisuuden parantamiseen n. 0,14 M€.

Tienpidon rahoituksen jakautuminen vuonna 2021, kaaviokuva. Tietosisältö on kerrottu tekstissä.

Sorateiden parantamiseen on tänä vuonna käytettävissä ainoastaan 0,1 M€, jolla ei saada korjattua kuin pahimpia kelirikkokohteita. Aiempina vuosina käytettävissä ollutta korjausvelkarahoitusta ei enää ole. Nähtäväksi jää, tuleeko vastaavan tyyppistä teemarahoitusta käyttöön tulevina vuosina. Sille olisi tarvetta, jotta etenkin alempaa tieverkkoa saataisiin parannettua tai edes pidettyä nykyisessä kunnossa.

Perusväylänpidon rahoituksen lisäksi Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle on osoitettu määrärahoja joukkoliikenteen palvelujen ostoon noin 2,2 M€, yksityisten teiden korjausavustuksiin noin 2,8 M€ sekä maanhankintaan ja korvauksiin 2,2 M€. Yksityisteiden määrärahat kasvoivat lähes miljoonalla eurolla viime vuodesta.

Tienpidon määrärahakehys sisältää eduskunnan lisäämät määrärahat (1,12 M€) yksittäisiin pienehköihin liikenneturvallisuutta, elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä sekä kävelyä ja pyöräilyä edistäviin hankkeisiin. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen niin sanotut jakovarahankkeet ovat:

  • Mt 3501 ja 14535, jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen Purolan kohdalla (Pyhtää)
  • Vt 15, jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen välille Jokela–Valkealan kk (Kouvola)
  • Mt 14821, jalankulun ja pyöräilyn järjestelyt välillä Talpionmäentie–Latutie (Lappeenranta)

Näistä ainoastaan vt 15 jalankulku- ja pyöräilyväylä pystytään toteuttamaan tänä vuonna, koska muiden hankkeiden suunnittelu on vielä kesken. Pyhtään Purolan ja Lappeenrannan Kasukkalan väylät on tarkoitus rakentaa ensi vuonna.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella on käynnissä "Kaakkois-Suomi - Venäjä CBC 2014-2020" -ohjelmassa kolme hanketta:

  • Imatra border crossing point, taxfree -palautuspisteen siirto ja uuden kaistan käyttöönotto Imatran raja-asemalla
  • Parikkala border crossing point, vt 6 liittymäjärjestelyt sekä maantien 4012 parantaminen Parikkalassa
  • Vaalimaa border crossing point, vanhan rekkaparkin puolikkaan muuttaminen henkilöliikenteen käyttöön Vaalimaan raja-asemalla.

Näistä Imatran ja Vaalimaan hankkeet rakennetaan tänä vuonna. Parikkalan CBC-hanke on tarkoitus käynnistää niin pian kuin mahdollista, ja sen on määrä valmistua ensi kesään mennessä.​​​​​