Navigointivalikko
KAS Suunnittelun ja seurannan asiakirjat TLS Rahoitus

Tienpidon rahoitus

Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle on osoitettu määrärahaa vuodelle 2020 tähän mennessä 36,3 M€, kun mukaan lasketaan myös vuoden 2019 saldot. Vuonna 2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus käytti tienpitoon 26,5 M€. Siten tienpidon määräraha on jo tässä vaiheessa vuotta 37 % enemmän kuin viime vuonna. Erityisesti teiden hoitoon ja korjauksiin pystytään tänä vuonna käyttämään enemmän rahaa kuin viime vuonna. Päivittäinen kunnossapito (hoito ja ylläpito) vie suurimman osan tienpidon rahoituksesta. Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle on myös osoitettu määrärahoja joukkoliikenteen palvelujen ostoon 1,9 M€, yksityisten teiden korjausavustuksiin 1,9 M€ sekä maanhankintaan ja korvauksiin 2,5 M€.

Tienpidon peruskehys sisältää lisäksi Valtiovarainvaliokunnan erillisen määrärahan seuraaviin liikenneturvallisuutta ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä edistäviin hankkeisiin:

  • Mt 354 (Inkeroistentie) jk-pp-tie välille Päätie-Valtatie 15 Kouvolassa; 0,3 M€
  • Mt 3864 parantaminen välillä Sipari–Pulsa Lappeenrannassa; 2,1 M€
  • Mt 14871 (Patotie) kevyen liikenteen järjestelyt välillä Rantaportintie-Mt 160 Imatralla; 0,3 M€

Lisäksi vuonna 2019 on käynnistynyt "Kaakkois-Suomi - Venäjä CBC 2014-2020"- ohjelma. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella on ohjelmassa kolme hanketta; yhteensä 0,7 M€:

  • Imatra border crossing point, taxfree -palautuspisteen siirto ja uuden kaistan käyttöönotto rajan pinnassa,
  • Parikkala border crossing point, vt 6 liittymäjärjestelyt sekä maantien 4012 parantaminen,
  • Vaalimaa border crossing point, vanhan rekkaparkin puolikkaan muuttaminen henkilöliikenteen käyttöön.