Navigointivalikko
KAS Tiehankkeet

Tiehankkeet - Kaakkois-Suomi

Ilmakuva tiehankkeesta.

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus vastaa alueellisina toteutettavista perustienpidon tieinvestoinneista ja niiden suunnittelusta Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakuntien alueilla.

Väylävirasto vastaa isojen rakentamishankkeiden toteuttamisesta. Nämä hankkeet ovat eduskunnan päättämiä ja valtion talousarviossa erikseen nimettyjä. Kunnat vastaavat omalla tieverkollaan tehtävistä rakennus- ja parantamishankkeista.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen tiehankesivut ovat siirtyneet vuoden 2019 alusta Väyläviraston hankesivustolle, josta ne löytyvät maakunnittain.

Alla olevan tiesuunnitelman osalta materiaalit ovat nähtävillä poikkeuksellisesti tällä nettisivulla 29.9.2020–28.10.2020.

Mt 355 Merituulentien parantaminen, Kotka

Yleissuunnitelman tarkistus 2020, esittelyaineisto