Navigointivalikko
KAS Tiehankkeet

Tiehankkeet - Kaakkois-Suomi

Ilmakuva tiehankkeesta.

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus vastaa alueellisina toteutettavista perustienpidon tieinvestoinneista ja niiden suunnittelusta Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakuntien alueilla.

Väylävirasto vastaa isojen rakentamishankkeiden toteuttamisesta. Nämä hankkeet ovat eduskunnan päättämiä ja valtion talousarviossa erikseen nimettyjä. Kunnat vastaavat omalla tieverkollaan tehtävistä rakennus- ja parantamishankkeista.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen tiehankesivut ovat siirtyneet vuoden 2019 alusta Väyläviraston hankesivustolle, josta ne löytyvät maakunnittain.