Navigointivalikko
KAS TLK Joukkoliikenteen järjestäminen

Joukkoliikenteen järjestäminen

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on sitoutunut valtakunnallisiin liikennepoliittisiin tavoitteisiin, joista yksi on lisätä joukkoliikennevälineillä tehtyjen matkojen osuutta kaikista matkoista. Tavoitteet liittyvät paitsi liikennejärjestelmän toimivuuden turvaamiseen, myös pitkällä tähtäimellä ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Joukkoliikennettä priorisoidaan liikennejärjestelmän kehittämisessä etenkin kaupunkiseuduilla.

Linja-autoliikenteen säännöllinen palvelutarjonta muodostuu yrittäjälähtöisestä eli ns. markkinaehtoisesta liikenteestä ja ostoliikenteestä. Markkinaehtoista liikennettä on yleisesti suuremman kysynnän yhteysväleillä ja pitkämatkaisessa liikenteessä. Korona-aika on vaikuttanut kaiken muun ohella myös joukkoliikennematkustukseen. Tämän takia markkinaehtoisen liikenteen tarjonnassa on tapahtunut muutoksia siten, että tarjonta on vähentynyt. Ostoliikenteen rooli on parantaa markkinaehtoisen liikenteen palveluita. Ostoliikennettä ajetaan sekä kaupungeissa että toisaalta hiljaisemman kysynnän alueilla, kuten kuntakeskusten ja keskuskaupungin välillä. ELY-keskuksen hankkimalla liikenteellä varmistetaan joukkoliikenteen peruspalvelutaso eli mahdollistetaan perusyhteydet, kuten arjen työ-, opiskelu- ja asiointimatkojen tekeminen joukkoliikennevälineillä lähimpään kaupunkikeskukseen.

Laki liikenteen palveluista velvoittaa ELY-keskuksen toimivaltaisena viranomaisena suunnittelemaan julkisen henkilöliikenteen palvelut ensisijaisesti seudullisina tai alueellisina kokonaisuuksina ja tavoittelemaan kaikkien henkilökuljetusten yhteensovittamista. Suunnittelutyössä markkinaehtoiset ja hankitut palvelut sovitetaan yhteen. Liikkumispalveluita suunniteltaessa kuullaan alueella toimivia liikennepalveluiden tarjoajia ja muita toimijoita sekä toimitaan yhteistyössä vastaavia palveluita järjestävien kuntien kanssa. Junaliikenteen osalta ELY-keskuksella ei ole suunnittelu- tai päätösvaltaa

Rahoitus 

ELY-keskuksen saamassa joukkoliikenteen valtionrahoituksessa ei ole tapahtunut viime vuosina suuria muutoksia. Nykyisen rahoitustason ei myöskään odoteta muuttuvan tulevina vuosina ratkaisevasti. ELY-keskus suuntaa rahoitustaan joukkoliikenteen käytön tukemiseen ja laajempaan palvelutarjontaan kaupunkiseuduille sekä vilkkaamman kysynnän yhteysväleille. Muilla alueilla turvataan pääosin peruspalvelutason mukainen tarjonta. Sopimusliikenteen suunnittelussa tehdään yhteistyötä kuntien kanssa ja kunnat myös osallistuvat näiden liikennepalveluiden rahoittamiseen. 

Päivitetty: 31.05.2023