Navigointivalikko
KAS ELY L Tienpidon ja liikenteen katsaus

Tienpidon ja liikenteen katsaus TLK – Kaakkois-Suomi

Katsauksessa esitellään Kaakkois-Suomen tienpidon ja liikenteen keskeisiä toimenpiteitä ja asioita vuonna 2021.

Viime ja tämä vuosi ovat olleet hyvin poikkeuksellisia COVID-19-koronaviruksen aiheuttaminen rajoitusten vuoksi. Vallinneesta tilanteesta huolimatta lähes kaikki teiden hoito- ja ylläpitotyöt on voitu tehdä normaalisti. Ilahduttavaa on, että Kaakkois-Suomen ELYn tienpito on tienkäyttäjien antamassa palautteessa arvioitu maan parhaaksi sekä vuoden 2020 kesän tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksessa että vuoden 2021 talven tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksissa (katso tarkemmat tutkimustulokset tämän sivun "muualla verkossa"-osiosta). Lisäksi meillä on selvästi vähemmän huonokuntoista päällystettyä tietä (6 %) kuin Suomessa keskimäärin (12 %) ja myös sillat ovat keskimääräistä paremmassa kunnossa.

Vuoden 2021 perusväylänpidon rahoitustaso Suomessa on aikaisemman linjauksen mukaisesti noin 1,4 Mrd €. Perustiepidon määrärahat ovat tasolla, jolla on mahdollista kääntää korjausvelka hienoiseen laskuun. Kuitenkin esim. päällystekilometreissä ja siltakorjauksissa jäädään vuonna 2021 hieman vuoden 2020 tasosta.

Pääteiden nykyinen kuntotaso turvataan ja myös päätiestön ulkopuolisen alemman tieverkon päällysteiden kuntoon voidaan edelleen panostaa. Positiivista on myös se, että alueellisiin parantamisinvestointeihin on nyt monen vuoden tauon jälkeen rahoitusta. Pitkään rahoituspäätöstä odottanut ongelmallinen ja vaarallinen Myttiömäen kohta valtatiellä 13 Savitaipaleella on saanut rahoituksen samoin kuin Paimenportin eritasoliittymän rakentaminen valtatiellä 15 Kotkassa. Nämä hankkeet toteuttaa Väylävirasto ja parantamiskustannukset ovat noin 32 M€. Kaakkkois-Suomen ELY-keskus toteuttaa perustienpidon rahoituksella neljä jalankulku- ja pyöräilyväylää, kolme CBC-ohjelman (EU-ulkorajaohjelma) hanketta ja suurimpana hankkeena Mt 3864 Sipari-Pulsa soratien parantamisen. Näiden hankkeiden toteuttamiskustannukset ovat yhteensä lähes 10 M€.

Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma

Suomen ensimmäinen valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma, Liikenne 12, on valmistunut ja parhaillaan Eduskunnassa hyväksyttävä. Suunnitelma tulee sisältämään valtion rahoitusohjelman väylänpitoon ja liikennejärjestelmän kehittämiseen. Odotukset suunnitelmalle ovat korkealla. Päätöstä Eduskunnasta odotetaan kesäkuun 2020 aikana.

Liikennejärjestelmää kehitetään ihmisten ja yritysten tarpeiden pohjalta. Valtakunnallisella liikennejärjestelmäsuunnitelmalla tavoitellaan koko Suomen saavutettavuuden takaamista sekä vastataan elinkeinojen, työssäkäynnin ja asumisen tarpeisiin. Suunnitelmalla tavoitellaan lisäksi liikennepolitiikan pitkäjänteisyyttä ja ennakoitavuutta yli hallituskausien.

Kari Halme


​​​​​Kari Halme
Johtaja
Liikenne ja infrastruktuuri

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen Tienpidon ja liikenteen katsaus julkaistaan vain nettiversiona. Näille sivuille on koottu aineiston lisäksi laajasti tausta- ja oheismateriaalia. Sivuja pidetään ajan tasalla ja ne päivitetään kerran vuodessa.

Voitte antaa meille palautetta sekä asiasisällöstä että sivujen ulkoasusta sähköpostitse osoitteeseen: tuomas.talka(at)ely-keskus.fi.

TLK-sivujen sisältö: