Aluekehittäminen - Kaakkois-Suomi

ELY-keskuksen aluekehittämisen keskeiset tavoitteet on kirjattu hallituskausikohtaiseen strategiseen tulossopimukseen. Se perustuu ohjaavien hallinnonalojen yhdessä laatimaan strategia-asiakirjaan sekä toiminta-alueen maakuntaohjelmiin ja niiden toteuttamissuunnitelmiin. ELY-keskus toteuttaa siis strategia-asiakirjan kansallisia linjauksia ottaen huomioon oman alueen erityispiirteet ja olosuhteet.

ELY-keskuksen toiminnan vaikuttavuus kohdistuu alueen elinvoimaisuuteen, elinkeinoelämän menestystekijöihin sekä väestön hyvinvointiin.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen strategiset painotukset 2024–2027

  • Elinkeinorakenteen uudistaminen
  • Saavutettavuuden parantaminen
  • Ympäristön vaaliminen

Tarkemmat kuvaukset strategisista linjauksista ovat Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen tulossopimuksessa verkkosivulla Suunnittelun ja seurannan asiakirjat.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen asiantuntijat

Päivitetty: 14.02.2024