Navigointivalikko
KAS TLK Yksityistieavustukset

Yksityistieavustukset

Tiekunta voi hakea harkinnanvaraista avustusta yksityistien parantamiseen tai erityiskohteen kuten lossin tai talvitien ylläpitoon ja kunnostamiseen. Avustuksen myöntämisen ehtona on, että tie on todettu valtionavustuskelpoiseksi, ts. tielle on perustettu tiekunta ja tiekuntaa/yksityistietä koskevat ehdot ovat ajantasaiset Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä (Digiroad). 

Vuonna 2022 Kaakkois-Suomeen kohdennettu valtionapu yksityisteiden kunnossapitoon ja parantamiseen on n. 1,4 M€. Tästä summasta avustukset ovat yleensä kohdentuneet eri osa-alueille seuraavasti: 

  • losseihin (Jussilansalmen lossi Taipalsaarella ja Karhusalmen lossi Ruokolahdella) 30 % (= n. 0,4 M€) 
  • siltoihin 35 % (= n. 0,5 M€) 
  • yksityisteiden muu parantaminen 35 % (= n. 0,5 M€)

Uuden yksityistielain myötä avustuskelpoisten yksityisteiden kriteeristöä höllennettiin poistamalla pysyvän asutuksen määrä ja tiepituus, millä on merkitystä avustushakemusten määrään. Poikkeukselliset koronavuodet ovat kuitenkin hillinneet yksityisavustusten hakemista. Toisaalta etätyön lisääntyminen, erityisesti vapaa-ajan asunnoissa, näkyy selkeänä liikenteen kasvuna haja-asutusalueen yksityistieverkolla. Tämä osaltaan luo painetta yksityisteiden korjaustoimenpiteille. Avustushakemusmäärissä on havaittavissa hienoissa kasvua, mutta yleinen hintatason nousu hillitsee tiekuntien aktivoitumista. Tällä hetkellä avustusmäärärahoja on hyvin käytettävissä, sillä vanhoja saldoja vuosilta 2020 ja 2021 on vielä runsaasti sidottavissa perusparannushankkeisiin.  

Lue lisää yksityistieavustuksista ja yksityistien parantamisen avustamisesta tämän sivun "oikopolut"-linkeistä. 

Päivitetty: 05.10.2022