Navigointivalikko
KAS TLK Yksityistieavustukset

Yksityistieavustukset

Tiekunta voi hakea harkinnanvaraista avustusta yksityistien parantamiseen tai erityiskohteen kuten lossin tai talvitien ylläpitoon ja kunnostamiseen. Avustuksen myöntämisen ehtona on, että tie on todettu valtionavustuskelpoiseksi, ts. tielle on perustettu tiekunta ja tiekuntaa/yksityistietä koskevat ehdot ovat ajantasaiset Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä (Digiroad).

Vuonna 2023 Kaakkois-Suomeen kohdennettu valtionapu yksityisteiden kunnossapitoon ja parantamiseen on noin 1,22 M€. Tästä summasta avustukset ovat yleensä kohdentuneet eri osa-alueille seuraavasti: erityiskohteisiin (lossit), siltoihin ja yksityisteiden perusparantamisiin.

Uuden yksityistielain myötä avustuskelpoisten yksityisteiden kriteeristöä höllennettiin poistamalla pysyvän asutuksen määrä ja tiepituus, millä on merkitystä avustushakemusten määrään. Etätyön lisääntyminen, erityisesti vapaa-ajan asunnoissa, näkyy selkeänä liikenteen kasvuna haja-asutusalueen yksityistieverkolla. Tämä osaltaan luo painetta yksityisteiden korjaustoimenpiteille. Yksityisteiden perusparantamisten valtion avustusprosentit nousivat vuoden 2023 alusta: perusparantaminen 70 % ja silta- ja erityiskohteet 85 %. Tämä on lisännyt tiekuntien aktiivisuutta avustusten hakemiseen.

1.6.2023 alkaen Traficom tulee vaatimaan tiekunnilta kantavuuden parannushankkeissa kantavuusmittausta, jos parannettavan tieosan pituus ylittää 500 m ja kustannukset vähintään 20 000 €. Tällä pyritään valtakunnallisesti tasalaatuiseen hakemusten käsittelyyn ja kustannustehokkaaseen kantavuuden parantamiseen yksityistieverkolla.

Päivitetty: 31.05.2023