Navigointivalikko
KAS Neuvottelukunnat

Neuvottelukunnat - Kaakkois-Suomi

Neuvottelukunta

Neuvottelukunta tukee ELY-keskuksen ja keskeisimpien sidosryhmien välistä yhteistyötä ja toiminnan vaikuttavuutta.

Neuvottelukunta ja ELY-keskus voivat perustaa pysyviä tai määräaikaisia jaostoja tai työryhmiä käsittelemään keskuksen toimialaan liittyviä asioita. Lakkautetun osaaminen, työllisyys ja ennakointi (OTE) -jaoston tehtäviä hoidetaan maakunnallisissa ennakointiverkostoissa.

ELY-keskus on asettanut neuvottelukunnan toimikaudeksi 1.1.2021–31.12.2023.

Neuvottelukunnassa on jäseniä seuraavista organisaatioista: Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Etelä-Karjalan liitto, Etelä-Karjalan Yrittäjät ry, Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI), Etelä-Karjalan kauppakamari, Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, Kotkan kaupunki, Kouvolan kaupunki, Kouvolan seudun ammattiopisto, Kymen Yrittäjät ry, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Kymenlaakson kauppakamari, Kymenlaakson liitto, Kymijoen vesi ja ympäristö ry, Lappeenrannan kaupunki, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto, MTK-Kaakkois-Suomi, Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö (SAK), Suomen metsäkeskus/kaakkoinen palvelualue ja STTK ry.  

Kaakkois-Suomen ELY-keskusta edustavat ylijohtaja Satu Mäkelä, johtaja Kari Halme, johtaja Visa Niittyniemi ja strategiapäällikkö Hanna Kailasto.

Maahanmuuttojaosto

Maahanmuuttojaoston tehtävänä on muun muassa työperusteiseen maahanmuuttoon liittyvä tiedon kerääminen ja työperusteiseen muuttoon liittyvien kannanottojen ja alueellisten työlupalinjausten valmistelu ja päivittäminen sekä niistä tiedottaminen. Tavoitteena on myös maahanmuuttajien työllistymisen tukeminen eri toimijoiden välistä yhteistyötä tiivistämällä.

Muistiot

Oikopolut

Päivitetty: 25.01.2024