Uutiset 2021

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

BioBAT-hankkeen webinaari keräsi yleisöä

Hanke on edennyt melkein puoliväliin ja 28.4.2021 pidettiin väliseminaari Teams-yhteyksillä. Seminaari herätti laajaa kiinnostusta ja siihen osallistui yli 60 lupa- ja valvontaviranomaista sekä alan tutkijoita ja toiminnanharjoittajia.

Kuva Mika Toikka

Mäntyöljystä biomuovia ja kierrätysravinteet hyötykäyttöön metsäteollisuuden jätevedenpuhdistamoilla

Päivän ensimmäisessä esityksessä LUT-yliopiston kemiantekniikan opiskelijan Lauri Tuominen kertoi Mäntyöljyn jatkojalostustuotteet-kandidaatintyöstään. Raakamäntyöljystä voidaan valmistaa monenlaisia tuotteita korvaamaan fossiilisista lähteistä valmistettuja raaka-aineita. Tällä hetkellä mäntyöljystä valmistetaan jo biopolttoaineita, biomuoveja, öljyporausnesteitä ja esimerkiksi maalien raaka-aineita.

Tilaisuus jatkui LUT-yliopiston kemiantekniikan opiskelijan Vili Ikosen kandidaatintyön esityksellä aiheesta Rejektivesien käyttö metsäteollisuuden jätevedenpuhdistamoilla. Biokaasun tuotannossa syntyy rejektivettä, jota voitaisiin hyödyntää jätevedenpuhdistamon typpiravinteena. Kierrätysravinnekokeiluja on tehty eri laitoksilla, mutta jatkuvassa käytössä ne ovat vasta muutamalla metsäteollisuuden jätevedenpuhdistamolla.

YVA- menettelyn ja ympäristöluvituksen haasteet biotuotetehtailla

BioBAT-hanketta tukeva projektityö aiheesta "Metsäteollisuuden YVA-menettelyn ja ympäristölupaprosessin aikana tulleet haasteet" valmistui juuri LUT-yliopiston ympäristötekniikan opiskelijoiden Vilma Toimelan, Annika Sopon, Jenni Noen ja Oskari Akkasen toimesta. Opiskelijat pääsivät esittämään seminaarissa työnsä päätulokset, joista kävi ilmi, että suurimmat haasteet ovat ilmenneet ympäristön, päästöjen ja niiden vaikutusten arvioinnissa.

Päivän toiseksi viimeisen esityksen piti Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen erityisasiantuntija Paula Vehmaanperä. Esityksen aiheena oli myös YVA-menettelyn ja ympäristöluvituksen haasteet biotuotetehtailla, mutta esityksessä keskityttiin eri osapuolille (luvittajat, valvojat ja toiminnanharjoittajat) suunnattujen kyselytutkimusten tuloksien esittelyyn. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että avainasemassa on hyvä keskusteluyhteys eri osapuolten välillä. Selkeät prosessikuvaukset, päästöarviot sekä arviot päästöjen ympäristövaikutuksista sujuvoittavat prosessin etenemistä, mutta tarvitaan myös ohjeistusta siitä, mikä on riittävä laajuus.

Membraanisuodatuksen tuomat mahdollisuudet

Päivän päätti LUT-yliopiston erotustekniikan professorin Mari Kallioisen esitys membraanisuodatuksen mahdollisuuksista biojalostamoiden ympäristövaikutusten pienentämiseksi. Membraanisuodatuksella voidaan tehostaa veden kierrätystä prosessissa ja se voi tarjota varteenotettavan vaihtoehdon metsäteollisuuden vesistöpäästöjen suola- ja sulfaattipitoisuuksien hallintaan.


BioBAT kuuluu ympäristöhallinnon ohjaus- ja kehittämishankkeisiin (OHKE). Kaksivuotinen hanke on käynnistynyt 18.5.2020. Hankkeen toteuttaa Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen metsäteollisuuden ja siihen liittyvän kemianteollisuuden erikoistumisryhmä yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen (SYKE), aluehallintovirastojen, Aalto-yliopiston, LUT-yliopiston, Metsäteollisuus ry:n asiantuntijoiden ja Suomen Luonnonsuojeluliiton kanssa.

Hankkeen nettisivu löytyy osoitteesta www.ely-keskus.fi/kaakkois-suomi-biobat-hanke, jonne seminaarissa esitetty materiaali tulee myös saataville.

Tilaisuuden esitykset

 

Lisätietoja BioBAT-hankkeesta


Erityisasiantuntija, DI Paula Vehmaanperä
p. 0295 029 169, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
​​​​​​​
Yli-insinööri, FT, DI Timo Ålander
p.0295 029 183, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi