Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Elinvoiman ja kestävyyden edistäminen korostuvat Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen strategiassa (Kaakkois-Suomi)

Geopoliittisen tilanteen muutos on vaikuttanut merkittävästi Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen toimintaympäristöön. Laaja-alaisessa yhteistyössä laadittu toimintaympäristöanalyysi ja uuteen hallitusohjelmaan pohjautuvan AVI-ELY-strategian valmistelutyö toimivat kehikkona Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen uuden vision, strategisten painopisteiden ja arvojen laadinnalle.

Vuodet 2024–2027 kattavan Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen strategian valmistelu aloitettiin tekemällä laaja-alainen toimintaympäristöanalyysi, jossa arvioitiin alueemme kriittiset haasteet ja menestystekijät. Strategiatyön tuloksena Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen uudeksi visioksi muodostui ”Elinvoimainen, kestävä ja saavutettava Kaakkois-Suomi”. Jotta visio on mahdollista saavuttaa, on tärkeää edistää strategisia painopisteitä. Strategiaprosessin tuloksena painopisteiksi valittiin elinkeinorakenteen uudistaminen, saavuttamisen parantaminen ja ympäristön vaaliminen. Nykyisessä toimintaympäristössämme korostuu varautumisen ja kokonaisturvallisuuden -teema, joka on valittu koko ELY-keskuksen toiminnan poikkileikkaavaksi kokonaisuudeksi.

Strategiset painopisteet on laadittu laajassa yhteistyössä osallistaen koko henkilöstö ja sidosryhmät valmistelutyöhön. Asiakaslähtöisyys, asiantuntijuus ja yhteistyö arvoina viitoittavat toimintaamme kohti vision toteuttamista, jota ELY-keskuksen jokaisen työntekijän arjen työ omalta osaltaan edistää.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen strategia 2024–2027 (pdf)

 

Teksti: strategiapäällikkö Hanna Kailasto