Navigointivalikko
POP Tehtävät ja toiminta

Tehtävät ja toiminta - Pohjois-Pohjanmaa

ELY-keskuksen tehtävät:

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys
 • teiden kunnossapito
 • tiehankkeet
 • liikenteen lupa-asiat
 • joukkoliikenne
 • saaristoliikenne
 • liikenneturvallisuus
 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, yhdyskuntarakenne ja rakentamisen ohjaus
 • kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja ympäristötietoisuuden edistäminen
 • osaaminen ja kulttuuri
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Erikoistumistehtävät ja tehtävät joita hoidetaan laajennetulla toimialueella

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toiminta-alueena ovat Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnat. ELY-keskus tarjoaa liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen palvelut (pl. hankinnat) myös Kainuun alueelle. Eräissä tehtävissä toimialueena on koko Pohjois-Suomi. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksella on myös valtakunnallisia tehtäviä.

Tehtäviä, joita hoidetaan Pohjois-Pohjanmaata laajemalla alueella:

 • Ilmastolain toimeenpano, ilmastomuutokseen sopeutuminen (valtakunnallinen)
 • Maa- ja metsätalouden vesienhallintatehtävä (valtakunnallinen)
 • Rakennerahastotehtävät (yritys- ja kehittämishankkeiden rahoituksen myöntö ja maksatus) Pohjois-Suomessa
 • Maahanmuuton tehtävät Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa
 • Alueelliseen kuljetustukeen liittyvät tehtävät (valtakunnallinen)
 • Rakennettujen vesistöjen kunnostuksen koordinointi (valtakunnallinen)
 • Turvetuotannon ympäristönsuojelun koordinointi- ja asiantuntijatehtävät (valtakunnallinen)
 • Suurten ympäristöhankkeiden rakennuttaminen Kainuun ELY-keskuksen alueella
 • Vesienhoidon koordinointi oman alueensa lisäksi Kainuun ELY-keskuksen alueella

 

 

 

Päivitetty: 28.03.2023