Ilmastotyö maankäytössä ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukseen perustettiin vuoden 2023 alussa valtakunnallinen, monipaikkainen ilmastoyksikkö, jonka tarkoituksena on tukea ilmastotyötä koko maan laajuisesti.

Yksikön perustamisen vaikuttimet tulevat kesällä 2022 voimaan tulleesta ilmastolaista ja sen mukaisesta Suomen ilmastopolitiikan suunnittelujärjestelmästä, joka sisältää kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman 2030 sekä maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman. Nämä suunnitelmat ovat maa- ja metsätalousministeriön vastuulla ja niihin liittyviä toimia edistetään ilmastoyksikössä.

Yksikkö koordinoi, tukee, seuraa, edistää sekä sovittaa yhteen näiden suunnitelmien alueellista toimeenpanoa.

Yksikön toiminnan tavoitteena on tukea ELY-keskusten edellytyksiä maankäyttösektorin ilmastotoimia sekä ilmastonmuutoksen sopeutumista koskevien tavoitteiden, suunnitelmien ja tarkasteluiden toteuttamiseen sekä erityisesti vahvistaa edellytyksiä ilmastolain mukaisten kansallisten suunnitelmien alueellisessa toimeenpanossa, siihen liittyvien ratkaisujen kehittämisessä sekä kuntien ilmasto- ja sopeutumistyön tukemisessa.

Ilmastoyksikkö toimii tiiviissä yhteistyössä maakunnallisten, kansallisten ja EU-tason verkostojen ja sidosryhmien kanssa.

Lisätietoja:

Yksikön päällikkö Riitta Syvälä, p. 0295 036 389, [email protected]

 

Päivitetty: 12.10.2023