Navigointivalikko
POP Organisaatio

Organisaatio - Pohjois-Pohjanmaa

sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Ylijohtaja Jonas Liimatta, p. 0295 038 494

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue

Johtaja Petri Keränen, p. 0295 026 727

Maaseutu ja energia -yksikkö
Yksikön päällikkö Timo Lehtiniemi, p. 0295 038 094
- maaseudun ja maatalouden kehittäminen
- maaseudun yritystuet
- maataloustukien valvonta
Kalatalouspalvelut: Lapin ELY-keskus

Osaaminen ja työelämä -yksikkö
Yksikön päällikkö Eine Kela, p. 295 038 227
- työvoiman osaamisen kehittäminen
- elinikäisen oppimisen ja ohjauspalveluiden kehittäminen
- maahanmuutto, kotouttaminen ja etniset suhteet (toimialueena myös Kainuu)
- kulttuuri ja luova talous
- työelämän laadun kehittäminen
Palkkaturvapalvelut: Uudenmaan ELY-keskus

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualue

Johtaja Timo Mäkikyrö, p. 0295 038 268

Liikennejärjestelmäyksikkö
Yksikön päällikkö Heino Heikkinen, p. 0295 038 241
- liikennejärjestelmätyö
- maankäytön suunnittelun yhteistyö
- asiakastarpeiden selvittäminen
- toimintaympäristön tilan seuranta
- palvelutason määrittäminen
- esiselvitykset
- liikenneturvallisuus
- joukkoliikenteen järjestäminen
- tiestö-, liikenne- ja paikkatiedot

Suunnitteluyksikkö
Yksikön päällikkö Risto Leppänen, p. 0295 038 262
- tienpidon ohjelmointi
- kunnossapidon suunnittelu (päällystetyt tiet, soratiet ja sillat)
- esisuunnittelu
- hankesuunnittelu
- liikenteenhallinta
- kestävä liikkuminen
- tieympäristöasiat
- tienpidon luvat
- maanhankinta
- yksityistieavustukset

Liikenteen lupa-asiat (mm. joukkoliikenne, yksityistiet, tienpidon luvat, siirrettävät ajoneuvot, erikoiskuljetukset): Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen ELY-keskukset
Taksiliikenteeseen liittyvät asiat: Liikenteen turvallisuusvirasto
Liikenteen vahingonkorvausasiat: Lapin ELY-keskus

Teiden kunnossapito ja rakentaminen: Lapin ELY-keskus. Lisätietoja kunnossapitovastaava Kari parikka p. 0295 037 247 (mm. tiestön hoito, tiestön ylläpito ja tieinvestoinnit).

Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue

Vastuualueen johtaja Jonas Liimatta p. 0295 038 494

Luonto ja alueidenkäyttö -yksikkö
Yksikön päällikkö Eero Melantie, p. 0295 038 377
- luonnonsuojelu
- ympäristövaikutusten arviointi
- alueiden käytön ja rakentamisen ohjaus
- kulttuuriympäristön hoito

Ympäristönsuojeluyksikkö
Yksikön päällikkö Juhani Kaakinen, p. 0295 038 335
- ympäristön kuormitukseen liittyvä valvonta
- ympäristön tilan seuranta
- ympäristövaikutusten arviointi
- vesihuollon edistäminen ja vesihoito

Vesistöyksikkö
Yksikön päällikkö Tero Väisänen, p. 0295 038 434
- vesivarojen käyttö ja hoito
- ympäristönhoito ja -kunnostus

Rahoitusyksikkö

Yksikön päällikkö Pasi Loukasmäki, p. 0295 023 568
- hanke- ja pk-yritysrahoituspäätösten valmistelu, esittely ja hyväksyminen
- rakennerahasto-ohjelmien valmistelun koordinointi
- hankehakujen järjestäminen

Maksatus- ja tarkastusyksikkö

Yksikön päällikkö Olli-Matti Karesvuo, p.  0295 038 072
- yksikössä käsitellään myönnettyjen avustusten ja tukien maksatushakemukset

Yhteiset toiminnot

Kehittäminen, strategia ja ennakointi
Strategiapäällikkö Juha Levy, puh. 0295 038 229

Viestintä ja asiakkuus
Viestintä- ja asiakkuuspäällikkö Marjo Pak, puh. 0295 056 787
Viestintäasiantuntija Leena Karjalainen, puh. 0295 038 226

Valmius ja varautuminen
Valmiuspäällikkö Tapani Rossi, puh. 0295 038 278

Hallintopalvelut

ELY-keskusten ja TE-toimistojen yhteinen kehittämis- ja palvelukeskus (KEHA)
Hallintojohtaja Jukka Rusanen, p. 0295 023 621

Päivitetty: 07.09.2022