Hyppää sisältöön
Navigointivalikko
ELY-keskukset - Alueen tila ja näkymät

Alueen tila ja näkymät

ELY-keskukset keräävät ja tulkitsevat tietoa alueiden elinkeinoelämän, työmarkkinoiden, liikennerakenteen (infrastruktuurin), koulutuksen ja ympäristön tilasta ja muutoksista sekä ennakoivat tulevaa kehitystä.

Työmarkkinoiden toimintaa kuvaavia tietoja käytetään toimintaympäristön seurantaan sekä työllisyyden rakenteen ja muutoksen seurantaan. Lisäksi ELY-keskuksissa tuotetaan ja hyödynnetään ennakointitietoa työllisyyden kehityksestä eri toimialojen ja ammattien näkökulmista.

Tavoitteena on parantaa tietoperustaa, joka tukee kansalaisten ja yritysten toimintaa sekä alueellista päätöksentekoa. Tuloksia hyödynnetään ELY-keskusten oman toiminnan suunnittelussa sekä maakunnallisessa kehittämisessä ja päätöksenteossa.

Tietopalveluja saatavana kaikilta tehtäväaloiltamme

Osa tiedosta kootaan alueellisiin tarpeisiin, mutta pääosa kaikkien tehtäväalojen tiedosta kootaan valtakunnallisesti yhtenäisin periaattein yhteisiin tietojärjestelmiin. Keskitetyt palvelut löytyvät oikealta palstalta.

ELY-keskusten arkistot ovat julkisia

Osa aineistoista on avoimesti tarjolla kaikille tarvitsijoille ja kiinnostuneille; osaan palveluista tarvitaan käyttäjätunnus.

Tietojen etsintään ja mahdolliseen tulostamiseen tai kopiointiin varataan kohtuullinen aika ja tietojen hankinnasta syntyneet merkittävät työkustannukset veloitetaan asiakkaalta. Veloitus perustuu valtion maksuperustelakiin. Julkisuuslaki kuitenkin suojaa tiettyjä, esimerkiksi henkilöllisyyteen, elinkeinotoimintaan ja uhanalaisiin lajiehin liittyviä tietoja.

Aineistotiedustelut voi lähettää ELY-keskusten kirjaamoihin:

Alueelliset Alueen tila ja näkymät -sivut löytyvät tästä alta valitsemalla Alueellista tietoa - valikosta halutun alueen tai virastojen sivuilta.


Alueellista tietoa


TIETOA ALUEELTA

Alueen tila ja näkymät - Etelä-Pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus kerää tietoa alueen elinkeinoelämän, ympäristön, työllisyyden ja infrastruktuurin tilasta ja ennakoi tulevaa kehitystä. Toiminnan tavoitteena on tukea alueellista päätöksentekoa parantamalla päätösten taustalla olevaa tietopohjaa.

ELY-keskuksen tekemä toimintaympäristön muutosten analysointi ja ennakointi kytkeytyy vahvasti ELY-keskuksen ja maakuntien liittojen strategioiden ja tulossuunnitelmien valmisteluun. Myös ennakointitiedon välittäminen ja tuloksista tiedottaminen kuuluu keskeisesti ennakointityön periaatteisiin.