Navigointivalikko
Iskukyiset palvelut - ingressi

Iskukykyiset Palvelut - IPA-ohjelma

Vuosina 2018-2019 toteutettiin ELY-keskusten ja TE-toimistojen yhteinen palvelujen kehittämisohjelma osana suunnitelmallista toiminnan kehittämistä. Kehittämisohjelman tavoitteena oli digitalisoidut ja asiakaslähtöiset palvelut sekä eri hallinnonalojen sujuva yhteistyö palvelujen tuottamisessa. Kehittäminen alkoi vuonna 2013 Iskukykyinen ELY-keskus -ohjelmalla ja jatkui vuosina 2015-2019 uusilla Iskukyky-ohjelmilla.

Iskukykyiset Palvelut-ohjelman aikana tuettiin ja rahoitettiin 27 projektia, jotka liittyivät palvelujen digitalisoimiseen, modernien, sähköisten työvälineiden ja tietojärjestelmien käyttöönottoon sekä henkilöstön osaamisen kehittämiseen.

Ohjelman toteutusta varten koottiin ohjelmatoimisto ja säännöllisin väliajoin kokoontuva laaja-alainen tukiryhmä. Ryhmän tehtävänä oli tukea ohjelman toteutusta ja käynnistettävien hankkeiden ja eri hallinnonalojen kehittämistarpeiden yhteensovitusta sekä huolehtia riittävästä vuoropuhelusta. Ohjelmapäällikkönä toimi Päivi Blinnikka Uudenmaan ELY-keskuksesta.

Hankekokonaisuudet

IPA-ohjelma koostui kolmesta hankekokonaisuudesta:

  • Palvelut, hankepäällikkö Sanna Kolomainen Lapin ELY-keskus
  • Toimintatavat ja työkalut, hankepäällikkö Pekka Lausti Varsinais-Suomen ELY-keskus
  • Muutoksen ja muutoksessa johtamisen tuki, hankepäällikkö Pia Sorvali KEHA-keskus
     

Palvelut

Palvelut-hankekokonaisuudessa kuvattiin julkisten palvelujen tavoitetila, koottiin asiakkaiden elämäntilanteisiin ja liiketoimintatapahtumiin perustuvia palveluekosysteemejä, kehitettiin TE-asiakkaiden puhelinpalvelua asiakaspalautteen järjestelmällisellä hyödyntämisellä ja tuomalla tekoäly puhelin- ja chat-palvelun tueksi.

Toimintatavat ja työkalut

Toimintatavat ja työkalut-hankekokonaisuudessa kehitettiin tiedolla johtamista yritys- ja työvoimapalveluissa sekä ympäristövalvonnassa, sähköistettiin hankintaprosessi alusta loppuun, tuettiin yhteisen asiakkuuden hallintajärjestelmän rakentamista ja käyttöönottoa ja osallistuttiin monien palvelujen taustalla olevien tietojärjestelmän kehittämiseen.

Muutoksen ja muutoksessa johtamisen tuki

Muutoksen ja muutoksessa johtamisen tuki –hankekokonaisuudessa valmennettiin ja koulutettiin ELY-keskusten ja TE-toimistojen henkilöstöä ja johtoa tavoitteena osaamisen jatkuva kehittäminen, uusien työvälineiden sujuva käyttö, hyvät verkostoissa työskentelyn taidot sekä varautuminen tulevaisuuden muutoksiin.

Tuloskortit

Ohjelman tärkeimmistä 20 projektista on koottu tuloskortit, joissa esitellään projektien tavoitteet, tulokset, hyödyt, kustannukset ja kehitysideat tulevaisuuteen pähkinänkuoressa.

Päivitetty: 03.02.2020