Maahanmuutto

ELY-keskukset hoitavat alueellisesti maahanmuuttoon, kotouttamiseen ja hyviin etnisiin suhteisiin liittyviä tehtäviä.

ELY-keskusten maahanmuuttoon liittyviä tehtäviä ovat muun muassa:

  • alueellisten ulkomaalaista työvoimaa koskevien työlupalinjausten antaminen
  • maahanmuuttajien kotouttamiseen liittyvät tehtävät
  • yrittäjäksi ryhtyvien maahanmuuttajien neuvonta
  • etnisen tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistäminen
  • Euroopan pakolaisrahastosta (ERF) tiedottaminen.

Työ- ja elinkeinotoimistot (TE-toimistot) vastaavat osaltaan työnhakijoiksi rekisteröityneiden maahanmuuttajien kotoutumista edistävien ja tukevien toimenpiteiden ja palvelujen järjestämisestä.

TIETOA ALUEELTA

Maahanmuutto - Satakunta

Vuoden 2010 alusta maahanmuuttoon ja kotouttamiseen liittyvien tehtävien koordinointi koottiin seitsemään ELY-keskukseen. Varsinais-Suomen ELY-keskus koordinoi maahanmuuttoasioita Satakunnan ja Varsinais-Suomen ELY-keskusten alueella. Molemmat ELY-keskukset kuitenkin palvelevat omaa aluettaan maahanmuuttoasioissa. Toimintaa ohjaavat ministeriöt ovat työ- ja elinkeinoministeriö ja sisäasiainministeriö.


Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa