Navigointivalikko
VAR Tehtävät ja toiminta

Tehtävät ja toiminta - Varsinais-Suomi

Varsinais-Suomen ELY-keskus on asiakas- ja kansalaislähtöinen, osaava ja luotettava alueellinen kehittäjä- ja palveluorganisaatio. Vastuullisena viranomaisena ELY-keskus tuntee toimintaympäristönsä haasteet ja mahdollisuudet.

Visio

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toiminta-alueeseen kuuluvat maakunnat menestyvät ja kehittävät kestävää hyvinvointia jatkuvasti muuttuvassa maailmassa. ELY-keskus on älykäs organisaatio, joka on arvostettu verkottunut ja asiakasystävällinen.

Arvot

 • Asiakaslähtöisyys ​​​​​​
  palvelemme ennkoivasti, oikeudenmukaisesti, ripeästi ja intressejä yhteen sovittaen
 • Asiantuntijuus
  tarjoamme asiakkaillemme parhaan asiantuntemuksen ja tiedon. Uudistamme aktiivisesti osaamistamme
 • Yhteistyö
  työskentelemme yhdessä vaikuttavasti ja tuloksellisesti hallinnon rajat ylittäen. Kehitämme toimintaamme avoimesti ja vuorovaikutuksessa kumppaneiden ja asiakkaiden kanssa

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tehtävät

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue (E-vastuualue)

 • Yrittäjyyden ja elinkeinotoiminnan edistäminen
 • Työmarkkinoiden toimivuus, työvoiman saatavuus ja työllisyys
 • Työttömyys- ja palkkaturva
 • Kansainvälistyvä liiketoiminta
 • Koulutus ja osaaminen
 • Maaseutuelinkeinojen kehittäminen
 • Kalatalouden edistäminen, maatilatalous ja maaseudun kehittäminen
 • Maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen
 • Rakennerahastohankkeiden toteuttaminen
 • Työ- ja elinkeinotoimiston ohjaus
   

Kalatalous erikoistumistehtävänä (E-vastuualue)

Kalataloustehtävien hallinnointi on keskitetty 1.1.2015 alkaen kolmeen ELY-keskukseen. Varsinais-Suomen ELY-keskus vastaa rannikon kalataloustehtävistä Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen ELY-keskusten alueella.

Varisnais-Suomen ELY-keskuksen toimita-alue kartalla.

Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue

 • teiden kunnossapito
 • tiehankkeet
 • joukkoliikenne
 • saaristoliikenne
 • liikenneturvallisuus

Erikoistumistehtävät (L-vastuualue)

 • Saaristoliikenne koko maan osalta
 • Hoidon kilpailutus koko maan osalta
 • Kunnossapidon ja investointien hankinta Läntisen hankinta-alueen osalta (Varsinais-Suomen, Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskusten toimialueet)
   

Ympäristö ja luonnovarat -vastuualue

 • Ympäristönsuojelu: luvanvaraisen toiminnan valvonta, ympäristövaikutusten arviointi, kiertotalouden edistäminen
 • Alueidenkäyttö ja rakentaminen: yhdyskuntarakenteen kehittäminen, kuntien kaavoituksen ohjaus, kulttuuriympäristön hoito ja suojelu, rakennussuojelu
  Kartta: Kaavoituasioiden kuntajako, Varsinais-Suomen ELY-keskus.pdf (päivitetty 1.2.2024)
 • Luonnonsuojelu ja luonnonvarojen kestävä käyttö: lajien ja luontotyyppien suojelu, suojeluohjelmien toteutus
  Kartta: Luonnonsuojelutehtävien kuntajako.pdf (päivitetty 1.3.2023)
 • Vesienhoito ja merensuojelu: vesienhoito- ja merenhoitosuunnitelmien valmistelu ja Itämeren suojeluohjelman toteutus, pohjavesien suojelu, vesihuollon suunnittelu, maa- ja metsätalouden vesiensuojelu, vesistöjen tilan seuranta 
 • Alueellisen ympäristöohjelman koordinointi, ympäristötietoisuuden edistäminen
   

Valtakunnalliset erikoistumistehtävät (Y-vastuualue)

 • Kalankasvatuksen ympäristönsuojelun koordinointi ja asiantuntijatehtävät
 • Kokemäenjoen vesistön tulvariskien hallinnan koordinointi
 • Lajisuojelun poikkeamisluvat: Lupa rauhoitetun lajin vahingoittamiseen, häirintään, pyyntiin tai tappamiseen
 • Merenhoidon suunnittelussa ELY-keskusten toiminnan yhteen sovittaminen
 • Saaristomeren biosfäärialueen toiminnan järjestäminen 

Lupa lajien rauhoitussäännöksistä poikkeamiseen (ymparisto.fi)

Muut toimialueen rajat ylittävät tehtävät

 • Maaseutuohjelman vesien suojeluun ja ravinteiden kierrätykseen kohdennettujen hanke- ja yritystukivarojen hallinnollinen koordinointi Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskusten alueella
 • Maahanmuuttoon, kotouttamiseen ja hyvien etnisten suhteiden edistämiseen liittyvästä strategisesta suunnittelusta, koordinoinnista, ohjaamisesta ja yhteensovittamisesta vastaaminen Varsinais-Suomen ja Satakunnan ELY-keskusten alueella. Lisäksi tehdään sopimukset Ahvenanmaan kuntien kanssa pakolaisten vastaanotosta, päätökset kuntasijoituksista ja eräistä korvauksiin liittyvistä sopimuksista

Toiminta-alue

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toiminta-alue on Varsinais-Suomen maakunta.  Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen sekä Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen osalta myös Satakunta.

Varsinais-Suomi
Turunmaa: Kemiönsaari, Parainen
Salon seutu: Salo, Somero
Loimaan seutu: Aura, Koski TL, Loimaa, Marttila, Oripää, Pöytyä
Turun seutu: Kaarina, Lieto, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Paimio, Raisio, Rusko, Sauvo, Turku
Vakka-Suomi: Laitila, Kustavi, Pyhäranta, Taivassalo, Uusikaupunki, Vehmaa

Satakunta
Rauman seutu: Eura, Eurajoki, Rauma, Säkylä
Porin seutu: Harjavalta, Huittinen, Kokemäki, Nakkila, Pomarkku, Pori, Ulvila
Pohjois-Satakunta: Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Merikarvia, Siikainen

Päivitetty: 19.01.2024