Niinijoki

Niinijoki virtaa Loimaan kunnan alueella ja laskee Loimijokeen hieman Alastaron keskustan yläpuolella. Valuma-alueesta yli puolet on peltoa, mikä näkyy vedenlaadussa mm. sameutena ja korkeina ravinnepitoisuuksina. Jokeen kohdistuu hajakuormitusta myös metsätaloudesta ja haja-asutuksesta ja joen latvaosissa on turvetuotantoa. Niinijoen ekologinen tila on välttävä ja se on Loimijoen sivujoista yksi runsasravinteisimmasta. Niinijoen valuma-alueella ei sijaitse lainkaan järviä ja virtaamavaihtelut joessa ovat tästä syystä suuria.

Kartta, Niinijoki © Varsinais-Suomen ELY-keskus
Kartta, Niinijoki. © Varsinais-Suomen ELY-keskus

Faktaa Niinijoesta:

Valuma-alueen pinta-ala: 225 km2
Joen pituus: 32 km
Kunnat: Loimaa, Oripää, Koski TL, Pöytyä, Marttila
Peltoprosentti: 56 %
Järvisyys valuma-alueesta: 0 %
Keskivirtaama: 1,9 m3/s

Päivitetty: 13.06.2022