VELMU2 – Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden edistämistä

VELMU-tunnus

VELMU-ohjelman yhteenveto 

Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma, eli VELMU, kerää tietoa vedenalaisten luontotyyppien, lajien ja niiden muodostamien yhteisöjen esiintymisestä Suomen merialueilla. Ohjelman päätavoite on edistää Itämeren lajien ja merialueiden suojelua ja tukea meren ja sen luonnonvarojen kestävää käyttöä. Mitä enemmän tiedämme vedenalaisesta luonnosta, sitä helpompaa meidän on myös suojella sitä. VELMU-ohjelma on kartoittanut Itämeren luontotyyppejä jo vuodesta 2004 lähtien. Kartoitustietoja on kerätty pitkin Suomen rannikkoa, mikä on antanut paremman yleiskuvan rannikkomme vedenalaisesta meriluonnosta. Aineistoja pääsee tutkimaan VELMU-karttapalvelun kautta. 

VELMU:n kartoituksilla pyritään löytämään lajistoltaan ja luontotyypeiltään arvokkaimmat alueet ja erityistä suojelua tarvitsevien lajien esiintymispaikat. Arvokkaimmat alueet suojelemalla ja käyttöpaineita ohjaamalla voidaan turvata vedenalaisen luonnon monimuotoisuuden säilyminen.   

VELMU-ohjelmaa hallinnoi ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus koordinoi ohjelman toteuttamista. Ohjelman toteuttamiseen on osallistunut laaja joukko eri tahoja mm. rannikoiden ELY-keskukset, Metsähallitus, Geologian tutkimuskeskus, Luonnonvarakeskus ja Åbo Akademi.

VELMU2-hanke Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa 

Jotta VELMU-inventointien kautta saatu arvokas tieto vedenalaisesta luonnosta myös edistäisi monimuotoisuuden säilymistä, on tärkeää, että kerättyä tietoa käytetään aktiivisesti. VELMU2-hankkeen päätavoite on edistää kerätyn VELMU-tiedon käyttöä varsinkin viranomaisten kesken, sekä viedä tietoa kiinnostuneille esimerkiksi pystyttämällä infotauluja rannikoille ja tiedottamalla VELMU:n ajankohtaisista asioista uutiskirjeen kautta, sekä kehittämällä lapsille suunnattua materiaalia.

VELMU-tiedon käyttöä ja tunnettavuutta viranomaisten kesken edistetään järjestämällä keskustelu- ja opetustilaisuuksia, jotta viranomaisilla on ajankohtaista tietoa ohjelman kautta kerätyistä aineistoista ja taitoa hyödyntää niitä. Tärkeää on myös, että viranomaisten tietotarpeita kuunnellaan VELMU:n toimintaa suunniteltaessa, jotta ohjelma jatkossakin voi palvella vedenalaisen luonnon monimuotoisuuden huomioivaa ja edistävää viranomaistyötä.

Lisätietoa 

Suunnittelija Marianne Karlemo, puh. 0295 022 915 
[email protected]

Luonnonsuojeluyksikkö, Varsinais-Suomen ELY-keskus 

Yhteistyökumppanien logot.

Päivitetty: 03.05.2023