Navigointivalikko
Tiedotus: Kokemäenjoen nikkelipäästö

Kokemäenjoen nikkelipäästö

Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n tehtaalla tapahtui laiterikko viikonloppuna 5. - 6.7.2014. Sen seurauksena tehtaan jäähdytysveteen ja edelleen Kokemäenjokeen pääsi 30 tunnin aikana 66 tonnia nikkeliä sekä myös sulfaattia ja kobolttia.

Varsinais-Suomen ELY-keskus (ympäristö- ja luonnonvarat vastuualue) vastaa laitoksen ympäristölupien valvonnasta ja ELY-keskus koordinoi päästöön liittyviä ympäristötutkimuksia, vaikutusten arviointia sekä eri viranomaisten ja asiantuntijalaitosten välistä yhteistoimintaa.

Porin kaupungin ympäristövirasto vastaa Harjavallan, Nakkilan, Ulvilan ja Porin terveydensuojeluviranomaisena Kokemäenjoen veden käyttökelpoisuuteen liittyvistä asioista ja on toiminut näissä asioissa yhteistyössä mm. Eviran kanssa.

Harjavallan, Nakkilan, Ulvilan ja Porin ympäristönsuojeluviranomaiset vastaavat alueillaan mm. ympäristönsuojelun valvonnasta.

Suomen ympäristökeskus antaa ELY-keskukselle virka-apua mm. ympäristönsuojelun erityisasiantuntemusta vaativissa asioissa ja vesistömallinnuksessa.
 

Päätös vesistön merkittävän pilaantumisen ja luontovahingon korjaamisesta 

Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n toiminnassa heinäkuussa 2014 Kokemäenjokeen tapahtuneen päästön vaikutusten johdosta Varsinais-Suomen ELY-keskus on määrännyt aiheutuneen vesistö- ja luontovahingon korjattavaksi. Määräyksen tavoitteena on palauttaa Kokemäenjoki vahinkoa edeltäneeseen tilaan (perustila). Menettelyssä on sovellettu eräiden ympäristölle aiheutuneiden vahinkojen korjaamisesta annettua lakia (383/2009) ja ympäristönsuojelulakia (527/2014). Päätös ei ole lainvoimainen vaan siitä on valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen (tilanne syksyllä 2017).

Kuulutus ja päätös poikkeuksellisesta tilanteesta (2014)

Seurannan tuloksia

Tiedotteet (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa lisätietoja antavat

 • Ympäristövastuulain mukainen korjaaminen:
  erikoisasiantuntija, Harri Helminen, 0295 022 865
  (yksikön päällikkö Lassi Liippo, 30.11.2020 asti)
 • Luontovahinko ja simpukat:
  yksikön päällikkö Olli Mattila 0295 022 902
 • Kaloihin ja rapuihin liittyvät tutkimukset ja kalataloudellisten vahinkojen arviointi:
  kalastusbiologi Leena Rannikko 0295 022 649

sähköposti: [email protected]

Päivitetty: 30.05.2024