Navigointivalikko
VAR Alueen tila ja näkymät Ympäristön tila

Ympäristön tila ja yhdyskuntarakenne - Varsinais-Suomi

Ympäristöhallinto tuottaa tietoa ja ylläpitää valtakunnallisia tietojärjestelmiä sekä omaan että kumppaneidensa käyttöön. Varsinais-Suomen ELY-keskus kerää ympäristön kuormitus- ja tilatietoja Lounais-Suomen osalta.

Tietojärjestelmiin tallennetut aineistot ovat keskeinen työväline ympäristön tilan seurannassa, toiminnanharjoittajien päästöjen valvonnassa ja ympäristövaikutusten arvioinnissa.

EU-direktiivin (2003/4/EY) mukaan ympäristötiedon saatavuudella ja levittämisellä edistetään tietoisuuden lisääntymistä ympäristökysymyksistä, vapaata keskustelua ja yleisön osallistumista päätöksentekoon.

Ympäristö Nyt on Lounais-Suomen oma ympäristöpalvelu

ymparistonyt.fi -palvelu tarjoaa

  • ajankohtaisia ympäristöuutisia ja tapahtumia Satakunnasta ja Varsinais-Suomesta
  • monia teemasivukokonaisuuksia, mm. Hiilineutraali Lounais-Suomi, Vaikuta vesiin Nyt, Kulttuuriympäristö (maakunnalliset kulttuuriympäristöohjelmat), Ympäristökasvatus, Koulujemme lähivedet -verkosto
  • tietoa Lounais-Suomen ympäristön tilasta
  • ympäristötilastoja graafisina kuvaajina (lounaistieto.fi)

Esimerkkejä tietojärjestelmistä

Ympäristönsuojelun valvonnan sähköinen asiointijärjestelmä YLVA on suunnattu ympäristönsuojelulain nojalla lupa-, ilmoitus- ja rekisteröintivelvollisille sekä jätelain nojalla ilmoitus- ja rekisteröintivelvollisille asiakkaille. Palvelun käyttäjiä ovat muun muassa toiminnanharjoittajat, kuntien ympäristöviranomaiset ja ELY-keskusten asiantuntijat.

SYKEn avoimen tiedon palvelu on ympäristötiedon hallintajärjestelmä Herttaan sisältyvät vapaan käyttöoikeuden piiriin kuuluvat aineistot on koottu Avoimien ympäristötietojärjestelmien -palveluun. Palvelu tarjoaa ympäristöhallinnon tietojärjestelmiin tallennettua tietoa vesivaroista, pintavesien tilasta, pohjavesistä ja eliölajeista sekä ympäristöön liittyviä paikkatietoaineistoja.

Päivitetty: 25.05.2022