Punkalaitumenjoki

Punkalaitumenjoen latvat sijaitsevat Punkalaitumen kunnan koilliskulmassa, Urjalan rannoilla. Joki virtaa Punkalaitumen keskustan läpi ja laskee Loimijokeen aivan sen loppupäässä Huittisissa. Punkalaitumenjoen valuma-alueella ei ole juurikaan järviä ja alueen suurin järvi, Vehkajärvi sijaitsee jokivesistön latva-alueilla. Vähäjärvisyydestä johtuen virtaamavaihtelut ovat suuria ja Punkalaitumenjoen alue on tulvaherkkää. Punkalaitumenjoki virtaa peltoalueiden läpi ja jokivesi on sameaa ja runsasravinteista. Vedenlaatu vaihtelee paljon virtaamavaihteluiden mukaan. Punkalaitumenjoen ekologinen tila on välttävä.

Kartta, Punkalaitumenjoki © Varsinais-Suomen ELY-keskus
Kartta, Punkalaitumenjoki. © Varsinais-Suomen ELY-keskus

Faktaa Punkalaitumenjoesta:

Valuma-alueen pinta-ala: 425 km2
Joen pituus: 53 km
Kunnat: Punkalaidun, Huittinen, Urjala, Humppila, Sastamala, Loimaa
Peltoprosentti: 37 %
Järvisyys valuma-alueesta: 0,6 %
Keskivirtaama: 4,2 m3/s

Päivitetty: 13.06.2022