Navigointivalikko
VAR Alueen tila ja näkymät Maatalous

Maaseutuelinkeinot - Varsinais-Suomi

Varsinais-Suomi on perinteisesti toiminut elintarviketuotannon keskuksena Suomessa. Ruokaketjun työllistävä vaikutus on alueella merkittävä eli puhutaan n. 50 000 henkilön panoksesta. Alueella onkin vahva pyrkimys kehittyä Suomen ruoka-aitaksi osana Lounais-Suomen aluetta. Lähiruoan käytön edellytysten parantaminen onkin lähivuosina Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toiminnan yhtenä painopisteenä.

Varsinais-Suomi osana Lounais-Suomea on maan johtava elintarviketuotannon alue monilla tuotannon aloilla - esimerkiksi leipäviljan, puutarhasektorin, sikojen ja siipikarjan tuotannossa. Samoilla aloilla on alueen luomutuotantokin kansallisella tasolla vahvassa asemassa. Maatalouden ympäristötuet ovat Varsinais-Suomessa aktiivissa käytössä. Sijainti Saaristomeren rannikolla heijastuu osaltaan kalatalouden vahvuutena. Tuotantotoiminnan laajuuden ja olosuhteiden johdosta on ympäristön tilaa koskeva tieto ja toimenpiteet haitallisten vaikutusten estämiseksi ja vähentämiseksi hyvin tärkeitä.

Maaseutuelinkeinojen kohdalla on ELY-keskuksen tehtäväkenttä laaja. Maatalouden toimintaedellytysten turvaamiseen kuuluvat tehtävät (kuten tukipolitiikan toimeenpano seuranta-  ja valvontatehtävineen) muodostavat toiminnan ytimen. Tässä kuitenkin huomioidaan ympäristöön liittyvät tekijät ja maaseudun kehittäminen asuin- ja toimintaympäristönä. Elintarviketurvallisuus on nousemassa monesta syystä aiempaa tärkeämmäksi toiminnan areenaksi.

Edellä mainittujen alueen piirteiden ja omien tehtäviensä suorittamiseksi ELY-keskuksella on käytettävissään monipuoliset maaseutua ja maaseutuelinkeinoja koskevat tiedot. Tiedot tuotetaan pääosin valtakunnallisesti Maa- ja metsätalousministeriön toimesta ja julkaistaan LUKEn sivuilla (luke.fi).

 

Päivitetty: 10.11.2022