Navigointivalikko
ESA Aluekehittäminen

Aluekehittäminen - Etelä-Savo

Etelä-Savon ELY-keskus kehittää aluetta tiiviissä yhteistyössä Etelä-Savon maakuntaliiton ja muiden tahojen kanssa. ELY-keskuksen toiminta vaikuttaa alueen elinvoimaisuuteen, elinkeinoelämän menestystekijöihin sekä väestön hyvinvointiin.

ELY-keskuksen aluekehittämisen keskeiset tavoitteet on kirjattu strategiseen tulossopimukseen. Tulossopimus perustuu strategia-asiakirjaan, jonka ohjaavat hallinnonalat laativat yhdessä hallituskausittain. ELY-keskus toteuttaa strategia-asiakirjaa ottaen huomioon maakuntaohjelman ja sen toteuttamissuunnitelmat sekä muut alueen erityispiirteet ja olosuhteet.

Strategioiden lisäksi ELY-keskus toteuttaa aluekehittämistavoitteita toimimalla merkittävänä EU-rahoituksen myöntäjänä.

 

Päivitetty: 16.05.2022