Navigointivalikko
ESA Aluekehittäminen

Aluekehittäminen - Etelä-Savo

Etelä-Savon ELY-keskus kehittää aluetta tiiviissä yhteistyössä Etelä-Savon maakuntaliiton ja muiden tahojen kanssa.

ELY-keskuksen aluekehittämisen keskeiset tavoitteet on kirjattu strategiseen tulossopimukseen, joka perustuu ohjaavien hallinnonalojen yhdessä hallituskausittain laatimaan strategia-asiakirjaan. ELY-keskus toteuttaa strategia-asiakirjaa ottaen huomioon maakuntaohjelman ja sen toteuttamissuunnitelmat ja muut alueen erityispiirteet ja olosuhteet.

Strategioiden lisäksi ELY-keskus toteuttaa aluekehittämistavoitteita toimimalla merkittävänä EU-rahoituksen myöntäjänä.

ELY-keskuksen toiminta vaikuttaa alueen elinvoimaisuuteen, elinkeinoelämän menestystekijöihin sekä väestön hyvinvointiin.