ELYnvoimaa podcast

Valkoinen kukka.

Miten yrityksiä tuetaan? Mikä on kehityshanke? Mitä otetaan kaavoituksessa huomioon? Minkälainen kristallipallo on käytössä ennakointityössä?

Etelä-Savon ELY-keskuksen podcast #ELYnvoimaa avaa kuulijalle julkishallinnon toimien monipuolisuutta, perustuksia ja vaikuttavuutta arjessa. Podcastissa julkisia palveluja tutkitaan erityisesti aluekehityksen ja elinkeinojen näkökulmasta ELY-keskuksen asiantuntijoiden johdolla.  

ELY-keskus edistää alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä. Vastaamme elinkeinojen, työmarkkinoiden ja maaseudun muuttuviin tarpeisiin sekä edistämme luonnon ja ympäristön suojelua sekä luonnonvarojen alueiden kestävää käyttöä.

Podcastit tuottaa Euroopan sosiaalirahaston rahoittama Kasvupalveluista elinvoimaa Etelä-Savoon -hanke yhteistyössä Etelä-Savon ELY-keskuksen kanssa.

Podcastien sisällöt

​​​​​Jakso 1: Koronakriisin kaiut

ELYnvoimaa -podcastin ensimmäisessä jaksossa selviää, miten Etelä-Savon TE-palvelut ja ELY-keskus selviytyivät koronavuodesta. Asiaa valottavat TE-toimiston johtaja Hanna Makkula ja johtaja Juha Pulliainen ELY-keskuksesta. #koronakriisi

Jakso 2: Luovilla menetelmillä työhyvinvointia

ELYnvoimaa -podcastin toisessa jaksossa Sari Lappi ja Tuija Toivakainen ELY-keskuksesta sekä Ari Rajamäki Savonlinja Oy:stä puhuvat työhyvinvoinnin merkityksestä ja työyhteisön osallistamisesta. #työhyvinvointi #työyhteisö

Jakso 3: Yritysrahoitus liiketoiminnan kasvun edistäjänä

Rahaa tulee yrityksiin ovista ja ikkunoista, mutta mitä se vaatii yritykseltä itseltään? ELYnvoimaa -podcastissa ELY-keskuksen asiantuntijat Kristiina Laatikainen ja Jarkko Rautio avaavat yritysrahoituksen vaikuttavuutta. #yritysrahoitus #investointi

Jakso 4: Veden mahdollisuudet

Vesiliiketoiminta ja vesiosaaminen voi olla Suomelle vahva vientituote tulevaisuudessa. ELYnvoimaa -podcastin tässä jaksossa teemaa käsittelevät Anitta Sihvonen ELY-keskuksesta ja Panu Jouhkimo Mikkelin kehitysyhtiö MikseiMikkelistä. #vesiliiketoiminta #kierrätys #uusiovesi

Jakso 5: Taajamamerkin takaa

ELY-keskuksen maaseutuyksikön johtaja Ilpo Lehtinen ja MTK:n Vesa Kallio luotaavat ELYnvoimaa -podcastissa, kuinka maaseudun kehittäminen on koko maakunnan asia ja nivoutuu alueen elinvoimaan. OSA 1 #maaseudunkehittäminen #elinvoima

Jakso 6: Mistä koostuu maaseutu?

Ihmisistä tässä on kyse, pohtivat ELYnvoimaa-podcastissa ELY-keskuksen maaseutuyksikön johtaja Ilpo Lehtinen ja MTK:n Vesa Kallio. Maaseudun kehittäminen on koko maakunnan asia ja nivoutuu alueen elinvoimaan. OSA 2 #maaseudunkehittäminen #elinvoima

Jakso 7: Kaavoituksen kiemuraiset kuviot

Yleis- ja asemakaavoitus koskettavat läheisesti maakunnan asukkaita. ELY-keskukset edistävät kuntien alueidenkäytön suunnittelua, ja päätökset herättävät joskus tunteita ja vahvoja mielipiteitä. Kaavoitus on yhdelle kunnan ja elinkeinojen kehittämistä ja toiselle “not in my backyard”. Eri näkökulmia kaavoitukseen ELYnvoimaa-jaksossa avaa Eero Korhonen ELY-keskuksesta, vieraanaan Jenni Oksanen Maakuntaliitosta. #kaavoitus #alueidenkäyttö #vastuullisuus #nimby

Jakso 8: TEAM Finland -verkostoyhteistyö vie yritykset maailmalle

Menestyksekäs urheilukin on tiimityötä ja vaatii ison tukijoukon taakseen. Julkisten toimijoiden yhteinen toimintamalli ja verkostoyhteistyö edistävät yritysten kasvua ja kansainvälistymistä. ELY-keskuksen Kirsi Kosusen vieraana ELYnvoimaa-jaksossa ovat Finnveran Jukka Paavilainen ja Etelä-Savon TEAM Finland -alueverkoston puheenjohtaja Esko Pitkänen. #teamfinland #kansainvälistyminen

Jakso 9: Mitä eroa on ennakoinnilla ja ennustamisella?

Ennakoinnilla on vankat perinteet Etelä-Savossa. Ennakointitieto on eri lähteistä kerättävän tiedon hyödyntämistä johtamisen työkaluna ja päätöksenteon pohjana. ELYnvoimaa-jaksossa ennakoinnin merkityksestä ovat keskustelemassa ELY-keskuksen Merja Toijonen ja Maakuntaliiton Hanna Kautiainen. #ennakointi #tulevaisuus #tiedollajohtaminen

Jakso 10: Norppa ja kestävä matkailu

Kuinka norppien aktiivinen suojelu voi edistää matkailua ja elinkeinoja? Miten lisääntynyt luontomatkailu vaikuttaa uhanalaisen lajin hyvinvointiin? ELYnvoimaa-jaksossa ELY-keskuksen Jouni Koskela haastattelee Järvisydämen Jari Kankkusta. #norppa #luonnonsuojelu #kestävämatkailu

Jakso 11: Näin johtajien kesken

Mitkä ovat Etelä-Savon vahvuudet? Mihin pitäisi panostaa? Miten eri palveluita voisi yhdistää maakunnan hyväksi? Tulevaisuudennäkymiä pohtimassa ja suuntaa sanoittamassa ELY-keskuksen ylijohtaja Jari Mutanen ja samasta tehtävästä juuri eläkkeelle jäänyt entinen ylijohtaja Pekka Häkkinen. #ylijohtajat #valtikanvaihto"

Kuuntele podcasteja

​​​​​​​Mitä mieltä olet podcasteistamme?

Tämän linkin kautta voit antaa palautetta.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Tiina Ikonen, Etelä-Savon ELY-keskus, Kasvupalveluista elinvoimaa Etelä-Savoon -hanke (ESR), p. 0295 026 032, tiina.ikonen(at)ely-keskus.fi