ELYnvoimaa podcast

Valkoinen kukka.

Miten yrityksiä tuetaan? Mikä on kehityshanke? Mitä otetaan kaavoituksessa huomioon? Minkälainen kristallipallo on käytössä ennakointityössä?

Etelä-Savon ELY-keskuksen podcast #ELYnvoimaa avaa kuulijalle julkishallinnon toimien monipuolisuutta, perustuksia ja vaikuttavuutta arjessa. Podcastissa julkisia palveluja tutkitaan erityisesti aluekehityksen ja elinkeinojen näkökulmasta ELY-keskuksen asiantuntijoiden johdolla.  

ELY-keskus edistää alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä. Vastaamme elinkeinojen, työmarkkinoiden ja maaseudun muuttuviin tarpeisiin sekä edistämme luonnon ja ympäristön suojelua sekä luonnonvarojen alueiden kestävää käyttöä.

Podcastit tuottaa Euroopan sosiaalirahaston rahoittama Kasvupalveluista elinvoimaa Etelä-Savoon -hanke yhteistyössä Etelä-Savon ELY-keskuksen kanssa.

Podcastien sisällöt

​​​​​Jakso 1: Koronakriisin kaiut

ELYnvoimaa -podcastin ensimmäisessä jaksossa selviää, miten Etelä-Savon TE-palvelut ja ELY-keskus selviytyivät koronavuodesta. Asiaa valottavat TE-toimiston johtaja Hanna Makkula ja johtaja Juha Pulliainen ELY-keskuksesta. #koronakriisi

Jakso 2: Luovilla menetelmillä työhyvinvointia

ELYnvoimaa -podcastin toisessa jaksossa Sari Lappi ja Tuija Toivakainen ELY-keskuksesta sekä Ari Rajamäki Savonlinja Oy:stä puhuvat työhyvinvoinnin merkityksestä ja työyhteisön osallistamisesta. #työhyvinvointi #työyhteisö

Jakso 3: Yritysrahoitus liiketoiminnan kasvun edistäjänä

Rahaa tulee yrityksiin ovista ja ikkunoista, mutta mitä se vaatii yritykseltä itseltään? ELYnvoimaa -podcastissa ELY-keskuksen asiantuntijat Kristiina Laatikainen ja Jarkko Rautio avaavat yritysrahoituksen vaikuttavuutta. #yritysrahoitus #investointi

Jakso 4: Veden mahdollisuudet

Vesiliiketoiminta ja vesiosaaminen voi olla Suomelle vahva vientituote tulevaisuudessa. ELYnvoimaa -podcastin tässä jaksossa teemaa käsittelevät Anitta Sihvonen ELY-keskuksesta ja Panu Jouhkimo Mikkelin kehitysyhtiö MikseiMikkelistä. #vesiliiketoiminta #kierrätys #uusiovesi

Jakso 5: Taajamamerkin takaa

ELY-keskuksen maaseutuyksikön johtaja Ilpo Lehtinen ja MTK:n Vesa Kallio luotaavat ELYnvoimaa -podcastissa, kuinka maaseudun kehittäminen on koko maakunnan asia ja nivoutuu alueen elinvoimaan. OSA 1 #maaseudunkehittäminen #elinvoima

Jakso 6: Mistä koostuu maaseutu?

Ihmisistä tässä on kyse, pohtivat ELYnvoimaa-podcastissa ELY-keskuksen maaseutuyksikön johtaja Ilpo Lehtinen ja MTK:n Vesa Kallio. Maaseudun kehittäminen on koko maakunnan asia ja nivoutuu alueen elinvoimaan. OSA 2 #maaseudunkehittäminen #elinvoima

Jakso 7: Kaavoituksen kiemuraiset kuviot

Yleis- ja asemakaavoitus koskettavat läheisesti maakunnan asukkaita. ELY-keskukset edistävät kuntien alueidenkäytön suunnittelua, ja päätökset herättävät joskus tunteita ja vahvoja mielipiteitä. Kaavoitus on yhdelle kunnan ja elinkeinojen kehittämistä ja toiselle “not in my backyard”. Eri näkökulmia kaavoitukseen ELYnvoimaa-jaksossa avaa Eero Korhonen ELY-keskuksesta, vieraanaan Jenni Oksanen Maakuntaliitosta. #kaavoitus #alueidenkäyttö #vastuullisuus #nimby

Jakso 8: TEAM Finland -verkostoyhteistyö vie yritykset maailmalle

Menestyksekäs urheilukin on tiimityötä ja vaatii ison tukijoukon taakseen. Julkisten toimijoiden yhteinen toimintamalli ja verkostoyhteistyö edistävät yritysten kasvua ja kansainvälistymistä. ELY-keskuksen Kirsi Kosusen vieraana ELYnvoimaa-jaksossa ovat Finnveran Jukka Paavilainen ja Etelä-Savon TEAM Finland -alueverkoston puheenjohtaja Esko Pitkänen. #teamfinland #kansainvälistyminen

Jakso 9: Mitä eroa on ennakoinnilla ja ennustamisella?

Ennakoinnilla on vankat perinteet Etelä-Savossa. Ennakointitieto on eri lähteistä kerättävän tiedon hyödyntämistä johtamisen työkaluna ja päätöksenteon pohjana. ELYnvoimaa-jaksossa ennakoinnin merkityksestä ovat keskustelemassa ELY-keskuksen Merja Toijonen ja Maakuntaliiton Hanna Kautiainen. #ennakointi #tulevaisuus #tiedollajohtaminen

Jakso 10: Norppa ja kestävä matkailu

Kuinka norppien aktiivinen suojelu voi edistää matkailua ja elinkeinoja? Miten lisääntynyt luontomatkailu vaikuttaa uhanalaisen lajin hyvinvointiin? ELYnvoimaa-jaksossa ELY-keskuksen Jouni Koskela haastattelee Järvisydämen Jari Kankkusta. #norppa #luonnonsuojelu #kestävämatkailu

Jakso 11: Näin johtajien kesken

Mitkä ovat Etelä-Savon vahvuudet? Mihin pitäisi panostaa? Miten eri palveluita voisi yhdistää maakunnan hyväksi? Tulevaisuudennäkymiä pohtimassa ja suuntaa sanoittamassa ELY-keskuksen ylijohtaja Jari Mutanen ja samasta tehtävästä juuri eläkkeelle jäänyt entinen ylijohtaja Pekka Häkkinen. #ylijohtajat #valtikanvaihto"

Jakso 12: Hankitaan yhdessä osaamista

Kun puhutaan työllisyyden haasteista, mainitaan usein myös osaavan työvoiman saatavuus ja rekrytointivaikeudet eri toimialoilla. Yksi ketterä ratkaisu pulmiin on yhteishankintakoulutus. Mutta mitä kaikkea tuon termin taakse piiloutuu? Sitä selventävät Etelä-Savon ELY-keskuksen hankinta-asiantuntija Mari Roikonen, Mikko Soisalo Josadoor Oy:stä ja Jarno Korhonen Hi-Tech Education Oy:stä.

Jakso 13: Maaseutu, ruokaketju ja kestävä kehitys

Miten maaseutu kestää ympäristön ja kulutuksen muutoksia elinaikamme murroksessa? Miten uudistetaan ruokajärjestelmää ja luonnonvarojen käyttöä? Mitä on akroekologia? Teemaan syventyvät Koordinaattori Harri Hakala ELY-keskuksesta ja Professori Juha Helenius Ruralia-instituutista

Kuuntele podcasteja

Mitä mieltä olet podcasteistamme?

Tämän linkin kautta voit antaa palautetta.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Sannamari Markkanen, Etelä-Savon ELY-keskus, Kasvupalveluista elinvoimaa Etelä-Savoon -hanke (ESR),  sannamari.markkanen(at)ely-keskus.fi, p. 0295 024 299

Päivitetty: 14.07.2022