Oikopolut

Vesiliiketoiminta kasvualaksi – Sinisen biotalouden vesiliiketoiminnan tukeminen

Ohjelma edistää julkisilla varoilla tuotetun tiedon ja innovaatioiden hyödyntämistä vesihuoltolaitoksissa ja kaupallisessa liiketoiminnassa sekä yritysten kansainvälistymisessä.

Hankkeessa pyritään kokoamaan ja verkostoimaan olemassa olevat valtakunnalliset palvelujen tuottajien, tutkimuslaitosten ja muiden toimijoiden kumppanuusverkostot ja innovaatioalustat kansalliseksi Vesiliiketoiminta kasvualaksi – ohjelmaksi. Hanke edistää uusien palvelukonseptien ja ratkaisujen syntymistä, niiden pilotointia ja yritysten kansainvälistämistä.

Ohjelma edistää ja seuraa Sinisen biotalouden kansallisen kehittämisohjelman toteuttamista. Hankkeen tavoitteena on toteuttaa ja lanseerata uusi kansallinen vesiliiketoiminnan kehittämisohjelma.

Toteutusaika on 2.11.2020-31.12.2022

Yhteystiedot:

Hankepäällikkö Anitta Sihvonen

 


Alueellista tietoa


Päivitetty: 28.09.2021