KaavaDigi -hanke

KaavaDigi-hanke edistää rakennetun ympäristön tiedon digitaalisuutta Etelä-Savossa.
Hankkeen toteutusaika on 1.9.2020 - 31.12.2023.

Hankkeen tavoitteena on selvittää kuntien kaava- ja rakennuslupatietojen digitaalisuuden tilanne, laatia kunnille tiekartta digitaalisuutta edistävistä toimista ja avustaa kuntia muutoksessa. Muutoksen taustalla on valmisteilla oleva maankäyttö- ja rakennuslain muutos digitaalisen tiedon toimittamisesta kansalliseen tietojärjestelmään.

Hankkeessa tehdään yhteistyötä Ympäristöministeriön RYHTI-hankkeen kanssa, jossa muodostetaan kansallisia tietojärjestelmiä ja tietoalustaa rakennetun ympäristön tiedolle. Lisäksi hankkeella edistetään Etelä-Savon ELY-keskuksen omaa valmiutta digitaalisen tiedon hyödyntämiseen.

Hankkeen tuloksena Etelä-Savon kuntien rakennetun ympäristön tiedon digitaalisuus ja kuntien valmiudet tuottaa tietoa lain edellyttämässä muodossa paranevat. Hankkeella myös syvennetään tietoa kuntien tämän hetkisestä valmiudesta ja edellytyksistä muutokseen ja siten edistetään RYHTI-hankkeen toteuttamista.

Yhteystiedot:
Maankäyttöasiantuntija Jari Ahonen, p. 029 502 4136
Sähköposti: [email protected]

Päivitetty: 17.02.2022